25 blinde ogen door vuurwerk tijdens jaarwisseling

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is voor de tweede keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk landelijk geregistreerd door alle in Nederland werkzame oogartsen. Deze registratie is uitgevoerd op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap waarbij alle oogartsen aangesloten zijn. Tjeerd de Faber, oud-voorzitter en woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam: “Dit jaar zijn er weer meer slachtoffers gevallen. Alhoewel er minder ogen volledig verwijderd moesten worden, zijn er helaas 25 blinde ogen gevallen. Opvallend is dat het percentage oogletsels door illegaal vuurwerk slechts 3% is. 84 % wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk, 13% is onbekend.”

10% meer oogletsels door vuurwerk dan vorige jaarwisseling
In totaal zijn dit jaar 297 patiënten (347 ogen) behandeld. Dat is 10% meer dan vorig jaar (268 patiënten, 315 ogen). Een derde van deze ogen (107) is ernstig beschadigd. Hiervan hebben 47 ogen permanent verminderd gezichtsvermogen en van deze 47 ogen zijn 25 zelfs volledig blind; 8 van deze 25 ogen moesten operatief verwijderd worden.
Opmerkelijk is dat bijna 56% (165) van de slachtoffers omstanders zijn, terwijl ‘slechts’ 44% (132) getroffen is door zelf afgestoken vuurwerk. Qua aantallen valt op dat vooral mannen getroffen worden. Vrouwen zijn slechts in 15% (45) slachtoffer; 42 van deze 45 vrouwen steken echter zelf geen vuurwerk af, maar worden geraakt door rondvliegend vuurwerk.

Knalvuurwerk veroorzaakt meeste oogletsels
In 40% (119) van de gevallen was knalvuurwerk de veroorzaker van oogletsel. 73 letsels (25%) werden veroorzaakt door vuurpijlen en 57 (19%) door siervuurwerk. Bij 39 (13%) gevallen is het soort vuurwerk onbekend. Wat betreft oogletsels als gevolg van carbid kunnen we dit jaar een stijging opmerken van 2 naar 9 letsels (van 0,7% van het totaal naar 3%).

Inventarisatie ‘oogletsels door vuurwerk’ wordt bekostigd door oogartsen
De inventarisatie die dit jaar voor de tweede keer werd gehouden, wordt volledig bekostigd door de medisch specialisten en niet uit overheidsgeld. In het uurtarief van medisch specialisten is namelijk een bedrag van € 0,50 opgenomen voor kwaliteit. Deze bijdrage is bedoeld als vergoeding voor het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In dit geval de inventarisatie van oogletsels door vuurwerk, een inventarisatie die voortkomt komt uit een maatschappelijke betrokkenheid van oogartsen voor de veiligheid van de samenleving.

Nederlandse oogartsen hebben meer dan genoeg van ellende door consumentenvuurwerk
Naar aanleiding van de uitkomst van de landelijke registratie van oogletsels hebben de oogartsen in maart 2009 jl. de motie aangenomen dat zij tegen het gebruik van vuurwerk door consumenten zijn. Als alternatief geven zij de voorkeur aan openbaar vuurwerk afgestoken door vuurwerk-professionals. Ondanks alle voorlichting en veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en andere instellingen blijkt ook dit jaar uit de uitkomst van de registratie dat consumentenvuurwerk niet verantwoord is en het “gedogen” van consumentenvuurwerk, maatschappelijke en politieke heroverweging verdient.

Plaats een reactie