Blijverslening als eerste in Renkum

Inwoners van gemeente Renkum kunnen als eerste in Nederland een beroep doen op de Blijverslening. Met deze gemeentelijke regeling kunnen particulieren vanaf 1 maart 2016 levensloopbestendige woningverbeteringen financieren. Gemeente Renkum biedt haar inwoners hiermee een extra mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen.

Blijverslening

Gemeente Renkum stelt de Blijverslening beschikbaar voor woningeigenaren met een acute of preventieve zorgvraag. Met behulp van deze regeling kunnen zij tegen gunstige voorwaarden diverse levensloopbestendige aanpassingen in hun woning financieren. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begaande grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning.

Renkum maakt de drempel zo laag mogelijk

In gemeente Renkum is deze regeling een aanvulling op de campagne Bewust Wonen. Een bewustwordingstraject waarmee de gemeente haar inwoners op natuurlijke momenten bewust laat nadenken over levensloopbestendige woningverbetering.

Wethouder Heinrich: “Als een vijftigplusser zijn badkamer wil verbouwen, is het verstandig dat hij nadenkt hoe hij daar zolang mogelijk plezier van heeft. Een drempelloze douche bijvoorbeeld. Niet omdat hij die nu direct nodig heeft, maar wel omdat dat over vijf tot tien jaar heel fijn kan zijn.”

Grote belangstelling

Ook gemeente Hoogeveen heeft inmiddels een verordening Blijverslening vastgesteld. Vanaf 1 april 2016 kunnen inwoners in die gemeente een beroep doen op de regeling. Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn) merkt dat er grote belangstelling is, vanuit zowel gemeenten als consumenten. Iedere gemeente kan een lening beschikbaar stellen met haar eigen specifieke voorwaarden.

De Blijverslening

Met de Blijverslening bevordert een gemeente of provincie zelfstandig thuis wonen. De regeling is bestemd voor woningeigenaren en kan door een gemeente of provincie zowel hypothecair als consumptief worden aangeboden. Gemeenten en provincies bepalen zelf de voorwaarden voor de inzet van de Blijverslening. Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het fonds voor de gemeenten en provincies.

Plaats een reactie