‘Blijven knokken voor eigen regie in de zorg’

GroenLinks-fracties in de gemeenten willen het persoonsgebonden budget (pgb) behouden. In 6 gemeenten –waaronder Amsterdam, Den Bosch en Maastricht- kiest de gemeenteraad of het college ervoor de begeleiding van mensen die zorg nodig hebben met een pgb te financieren.

In tientallen gemeenten is een zelfde motie in voorbereiding om dit ook te regelen. Vaak steunen VVD-raadsleden en wethouders het voorstel, of nemen ze zelfs initiatief. Zo wordt de bezuiniging niet teruggedraaid, maar blijft in ieder geval een deel van de eigen regie in de zorg overeind.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Wij willen mensen zelf hun zorg laten regelen. Door het pgb zijn mensen de baas over hun eigen leven en kunnen ze zoveel mogelijk thuis blijven wonen en aan het werk. Nu het kabinet dit landelijk wegsnoeit, is het mooi dat we lokaal in ieder geval voor begeleiding het pgb kunnen redden.”

Voor GroenLinks staat daarbij voorop dat wie zorg nodig heeft, hier zoveel mogelijk zelf de regie over moet kunnen voeren. Als de plannen van het kabinet doorgaan, worden vanaf 2013 gemeenten verantwoordelijk voor de zorg van mensen die begeleiding nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij eten en aankleden, maar ook om dagbesteding. GroenLinks wil dat mensen die deze zorg nodig hebben, zelf moeten kunnen beslissen over hoe zij die zorg in willen richten. Door dit via een PGB te doen, kunnen zij zelf bepalen wanneer en op welke manier zij zorg krijgen, waardoor zij kunnen werken, thuis kunnen blijven wonen of zelf voor hun zieke kind kunnen zorgen.

De lokale GroenLinks-fracties wachten niet af tot de begeleiding wordt overgeheveld naar de gemeente, maar wilenl dat er nu al een besluit genomen wordt over een PGB-regeling. Op die manier wordt de onzekerheid onder de huidige en toekomstige budgethouders weggenomen. In veel gemeenten steunen VVD-politici deze maatregel die toenmalig minister Erica Terpstra invoerde de verkiezingscampagne door premier Rutte een kwestie van ‘beschaving’ werd genoemd.

Voortman: “Ik ben blij met deze lokale steun. Gemeenten kiezen voor eigen regie over de zorg. Het is goedkoper, beantwoord beter aan mensen hun leefsituatie en maakt mensen zelfstandiger. Dit laat zien dat we landelijk moeten blijven knokken voor het behouden en zelfs uitbreiden van eigen regie in de zorg.”

Plaats een reactie