Bleker gaat toch grenzen stellen aan megastal

Milieudefensie is blij dat staatssecretaris Bleker heeft donderdag 8 maart 2012 aankondigd nog voor de zomer met wetgeving te komen tegen megastallen. Bleker komt met concrete dieraantallen die de grenzen moeten aangeven. Hugo Hooijer van Milieudefensie: “Tot nog toe wilde Bleker maar geen grens stellen, nu gaat dat dan toch gebeuren.”

Waar Bleker de grens precies gaat trekken is nog onduidelijk. Wat Milieudefensie betreft moeten die grenzen aansluiten op de normen voor een megastal van kennisinstituut Alterra. Het gaat dan bijvoorbeeld om 250 melkkoeien of 7.500 vleesvarkens.

Milieudefensie voert campagne voor een landelijk verbod op megastallen. Hooijer: “De schaalvergroting in de veehouderij zorgt voor risico’s voor de volksgezondheid, staat haaks op de vrije uitloop van dieren en is schadelijk voor natuur en milieu. Het is de hoogste tijd dat er grenzen worden gesteld aan de ongebreidelde groei.”

Plaats een reactie