Bleker: Biologische landbouw volwassen

“Door het convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw en het specifieke overheidsbeleid van de afgelopen tien jaar is de biologische landbouw uitgegroeid tot een innovatieve, robuuste sector met een professionele ketenorganisatie (Bionext). Biologisch is volwassen geworden. Ik kan dan ook met een gerust hart het specifieke beleid voor deze sector omzetten in regulier beleid. De sector kan vanaf nu – net als andere sectoren – aanspraak maken op generieke middelen van de overheid.”

Dit betoogde staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) tijdens het afsluitend congres van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw op 10 oktober 2011 in Bussum.

Hij benadrukte daarbij dat de overheid verdere verduurzaming wel blijft steunen, ook financieel. Als het bedrijfsleven bijvoorbeeld inzet op innovatietrajecten in de keten dan zal de overheid de financiële inzet matchen.

Ook andere instrumenten zoals innovatieregelingen en fiscale regelingen blijven beschikbaar. Bovendien stelt de overheid kennismiddelen beschikbaar via nog op te stellen innovatiecontracten (tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). En de overheid blijft een belangrijke rol spelen op het gebied van wet- en regelgeving en het wegnemen van belemmeringen voor ondernemen.