Blaasontsteking ook in te schatten zonder urineonderzoek

Huisartsen kunnen bij vrouwen met klachten die wijzen op een blaasontsteking in de helft van de gevallen zonder urineonderzoek goed inschatten of er inderdaad sprake is van een blaasontsteking.

Bart Knottnerus stelde hiertoe drie vragen op. Het eigen vermoeden van de vrouw speelt daarbij een belangrijke rol, zelfs als ze nog nooit een blaasontsteking heeft gehad.

Verder geneest een kwart tot de helft van de vrouwen binnen een week spontaan en blijkt meer dan een derde bereid om behandeling met antibiotica uit te stellen als de huisarts dat voorstelt.

De resultaten van het proefschrift worden deels verwerkt in de herziene richtlijn Urineweginfectie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, die over enkele maanden verschijnt.

Dhr. B.J. Knottnerus: ‘Uncomplicated urinary tract infections in general practice. Promotor is dhr. prof. dr. H.C.P.M. van Weert.

Plaats een reactie