Biomassa voor duurzame warmte

Met ingang van 2014 levert Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton biomassa aan Stadsverwarming Purmerend (SVP) voor de opwekking van duurzame warmte. Met ingang van 2014 levert Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton biomassa aan SVP voor de opwekking van duurzame warmte.

Deze biomassa bestaat uit gesnipperd hout dat afkomstig is uit Nederlandse bossen, natuur en landschappen. Door het gebruik van biomassa spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto’s.

Met het vervangen van gas door hout vergroent SVP 80% van de warmtebehoefte van haar 25.000 klanten. Slechts de piekmomenten in de warmtebehoefte worden dan nog gedekt met gas.

Duurzame grondstof
Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bomen leggen namelijk CO2 vast in hout. Bij verbranding van hout komt die hoeveelheid CO2 weer vrij maar per saldo neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel: dan wordt koolstof omgezet in CO2, welke wordt toegevoegd aan de atmosfeer. Hout is een duurzame grondstof, in de zin dat hout zichzelf vernieuwt. Fossiele brandstoffen doen dat niet.

Restproduct
Bij bosbouw en natuurbeheer is biomassa een restproduct in de vorm van bijvoorbeeld de kronen van geoogste bomen, of de takken van gesnoeide bomen. Staatsbosbeheer gaat zuinig met reststoffen uit de natuur om. Daarom worden vrijgekomen kronen en takken versnipperd en als biomassa gebruikt.

Toekomst
SVP maakt nu nog gebruik van de fossiele restwarmte van een verouderde elektriciteitscentrale. Om haar warmtelevering toekomstbestendig te maken heeft SVP besloten zelf warmte te gaan produceren via een biowarmtecentrale en is zodoende een strategisch samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer aangegaan. Staatsbosbeheer en SVP verkennen samen de mogelijkheden om ook de resterende 20% van de warmtebehoefte te vergroenen. Dit past in de strategie van SVP om haar volledige keten, van productie tot gebruik, verder te verduurzamen.

De levering van de biomassa start in 2014 en gaat door tot in 2024.

Plaats een reactie