Biologische velddag 2011

Na de BIOVAK in januari is De Biologische Velddag in juni het grootste evenement waar biologische (akkerbouw)ondernemers elkaar ontmoeten. We begroeten jaarlijks zo’n 400 tot 500 bezoekers uit de biologische sector. Naast akkerbouwers bezoeken ook onderzoekers en voorlichters uit de biologische én gangbare landbouw de Biologische Velddag.

Veel kleinere en grote bedrijven uit de Biologische sector presenter zich jaarlijks op de Biologische Velddag vaak ook in het veld met proefvelden en demonstraties. Dit jaar is de biologische velddag gecombineerd met de Akkerbouwvelddag op de aangrenzende locatie naast de Broekemahoeve.

Proef- en demovelden en presentaties
Op de onderzoek- en demovelden is er o.a. aandacht voor de bodemkwaliteit aan de hand van sleufprofielen en metingen met penetrometers om de bodemverdichting te meten. Ook zijn er demo’s met intrarijwieders en onkruidbranders. Bezoekers kunnen meegebrachte bodemkluiten en/of bodemmonsters laten beoordelen. De workshops, in het veld gaan ook over het thema Betere Bodem.

De Biologische Velddag wordt georganiseerd door Agrifirm, Centrum Biologische Landbouw, Biokennis en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR .

Datum: 29 juni 2011
Tijd: 14.00 uur tot 21.00 uur
Thema: Betere Bodem
Plaats: Broekemahoeve, Elandweg 84 Lelystad

Aanmelden voor demo(velden) of als standhouder tijdens de biologische velddag? Neem contact op met Henk Oosterhuis: 0320-291200 / henk.oosterhuis@wur.nl

Downloaden: aanmeldingsformulier (pdf)

Plaats een reactie