BioHuis zoekt bouwers

Na de ontwerpfase van de belangenorganisatie voor biologische boeren en tuinders wordt het Biohuis verder opgebouwd. Het huis staat in de steigers. Tijdens de Biovak 2012 kunt u het Biohuis in aanbouw bezoeken. Alle biologische agrarische bedrijven zijn op 18 januari 2012 vanaf 11.30 uur welkom in de IJsselhallen te Zwolle, dus voordat de Biovak 2012 wordt geopend.

Het BioHuis is een organisatie die door kennis- en marktontwikkeling een bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart van biologische boeren en tuinders in Nederland. Het BioHuis wordt gedragen door een tiental sectorale en regionale groepen van biologische boeren en tuinders die tezamen 800 leden hebben. Maar ook bedrijven die niet aan een sectororganisatie of regiogroep zijn verbonden, kunnen zich aansluiten bij het Biohuis.

De belangen organisatie vormt een poot onder de ketenorganisatie Bionext. Voor de verdere opbouw van het Biohuis zoekt het huidige bestuur versterking. Naast een voorzitter is er plaats voor portefeuillehouders Kennisontwikkeling/Regelgeving en portefeuillehouders Marktontwikkeling.

Plaats een reactie