Biohorma: “Consumentenbond publiceert onjuiste informatie”

0
1022

De Consumentenbond is ‘dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten, om consumenten in staat te stellen beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu. Via de Consumentengids worden consumenten geïnformeerd over onafhankelijke testinformatie’. Een mooie doelstelling, die A.Vogel van harte ondersteunt.

Echinacea bloem

A.Vogel betreurt dan ook ten zeerste dat de testinformatie met betrekking tot Echinacea preparaten in de Consumentengids van december 2012 onjuist en misleidend is.

Verkeerde stoffen onderzocht
De Consumentenbond wil in de publicatie duidelijk maken hoeveel Echinacea de diverse producten daadwerkelijk bevatten. Hiertoe heeft de Consumentenbond de Echinacea preparaten op vijf stoffen onderzocht, te weten caffeïnezuur, cichoreizuur, chlorogeenzuur, cynarine en Echinacoside. Echter deze stoffen zijn niet uniek voor Echinacea. Zo bevat iedere groene plant de drie eerstgenoemde stoffen en is cynarine een referentiestof voor Artisjok. Onderzochte stoffen zeggen dus niets over de hoeveelheid Echinacea die verwerkt is in het product. Bovendien zijn de onderzochte stoffen slechts beperkt relevant als referentiestof, omdat ze nauwelijks bijdragen aan de werkzaamheid.

Misleidend
Voor de beoordeling van de kwaliteit van een Echinaceapreparaat kan beter gekeken worden naar de hoeveelheid alkylamiden. Uit diverse wetenschappelijke studies is namelijk gebleken dat deze stoffen verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheid. Hierover heeft A.Vogel de Consumentenbond ook uitgebreid geïnformeerd, toen zij A.Vogel vroegen naar een reactie op de testresultaten. Helaas heeft de Consumentenbond hierop niet meer gereageerd en heeft zij in de publicatie geen rekening gehouden met deze informatie. Hierdoor is de publicatie onjuist en misleidend voor de consument.

A.Vogel vindt deze situatie zo ernstig dat zij hierop juridische stappen onderneemt. De Consumentenbond heeft inmiddels aangegeven de situatie te betreuren en hoopt nog iets ‘recht te kunnen zetten’.