Biogas Centrum Groningen maakt duurzaam biogas toegankelijk

0
828

Het Biogas Centrum Groningen (BCG) wordt hèt kenniscentrum voor alles wat met biogas en biovergisting te maken heeft. Een aanloop van 4 jaar heeft geresulteerd in het eerste Europese centrum waar 100% van de aandacht en energie wordt gestoken in de ontwikkeling en uitbreiding van de kennis en praktijkervaring rond de productie van biogas. Door industrie en overheid is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van 2,2 miljoen Euro voor 21 onderzoeksprojecten.

Het Centrum is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen, het Ministerie van ELI en van 16 bedrijven en instellingen waaronder Suikerunie, Grontmij, ECN, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en DSM.

De aandacht binnen BCG wordt specifiek gericht op de voorbewerking van laagwaardige organische stromen zoals bermgras, mest, zuiveringsslib en reststromen uit de landbouw. Daardoor wordt deze biomassa geschikt gemaakt voor de productie van biogas. De voorbewerking van biomassa is de sleutel naar een grootschalige omzetting in groen gas.

Is biogas de enige oplossing om te voorzien in onze enorme behoefte aan (duurzame) energie? “Nee,” zegt Hans Banning van Biogas Centrum Groningen, “net zo min als wind- en of zonne-energie dat kan zijn. Maar er zit wel zo’n enorm potentieel in de mogelijkheden en optimalisering van het vergistingproces van allerlei biomassa, dat het uitbreiden van onderzoek, kennis en productie van deze bron als aanvulling meer dan gewenst is!”

De eerste resultaten van het BCG laten zien dat het mogelijk is om de groen gas productie binnen enkele jaren te vertienvoudigen ten opzichte van de huidige situatie.

BCG wil tevens een belangrijke leverancier zijn van kennis en kunde voor de burger. Een derde deel van het budget is bestemd voor informatievoorziening, cursussen en workshops. Alle activiteiten in dit deel van het Biogas Centrum worden integraal op het internet gepubliceerd.

De initiatiefnemer, PROCES-Groningen, is toonaangevend in het onderzoek naar biogas. Sinds 1999 wordt onderzoek gedaan naar alle facetten van biogas. Vanaf 2007 is door PROCES gewerkt aan dit project om het onderzoek naar biogas uit de laboratoriumsfeer te trekken naar pilot- en demonstratietesten.

Het BCG is gevestigd in Hoogkerk (Groningen) en heeft onderzoek locaties op de Hanzehogeschool, Emmen (Hogeschool Stenden) en een boerderij praktijk-locatie. Op de website www.bcgbiogas.nl is het begin gemaakt van wat een objectieve, betrouwbare en volledige bron van informatie moet worden voor zowel biogas-beginners als voor gevorderden en ingewijden in deze materie.