Bijwerkingen van biotechnologisch geproduceerde geneesmiddelen

Thijs Giezen bestudeerde als ziekenhuisapotheker in opleiding, voor zijn promotieonderzoek in ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede bijwerkingen van biotechnologisch geproduceerde geneesmiddelen. Hij laat zien dat deze bijwerkingen vaak samenhangen met infecties en immunologische (overgevoeligheids)reacties. Er is echter niet aangetoond dat er meer bijwerkingen worden geïdentificeerd voor de deze medicijnen in vergelijking tot de chemisch gesynthetiseerde geneesmiddelen.

Biologicals zijn geneesmiddelen bestaande uit eiwitten, waarbij een (gedeelte van een) organisme wordt gebruikt voor de productie. Deze geneesmiddelen zijn belangrijk voor de behandeling van een aantal ernstige en levensbedreigende ziekten, zoals reuma en kanker. De biologicals verschillen in hun bijwerkingenprofiel van de traditionele geneesmiddelen die via een chemisch proces gemaakt worden.

Op het moment dat een nieuwe biological op de markt komt, moeten mogelijke bijwerkingen goed in de gaten worden gehouden. Dit geldt met name voor de eerste biological die in een nieuwe groep wordt geregistreerd. Alle partijen die betrokken zijn bij de registratie van geneesmiddelen en de behandeling van patiënten dienen hier rekening mee te houden.

Giezen vond tijdens zijn onderzoek dat bijwerkingen voor biologicals vaak samenhangen met infecties en immunologische (overgevoeligheids)reacties. Infecties hangen vaak direct samen met het werkingsmechanisme: veel biologicals onderdrukken het immuunsysteem waardoor patiënten gevoeliger worden voor infecties. Immunologische reacties worden veroorzaakt doordat een lichaamsvreemd eiwit wordt toegediend. Er is echter niet aangetoond dat er meer bijwerkingen worden geïdentificeerd voor de biologicals in vergelijking tot de chemisch gesynthetiseerde geneesmiddelen. Klinische gegevens (laboratoriumgegevens) kunnen worden gebruikt om risicofactoren van bijwerkingen in kaart te brengen, zodat de veiligheid voor de patiënt wordt vergroot.

Sinds oktober 2010 is Thijs Giezen werkzaam als ziekenhuisapotheker in opleiding in Medisch Spectrum Twente.

Datum en tijd: 21 maart 2011 om 14:30 uur.
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie