Bijwerkingen kankerbehandeling bij kinderen nader in kaart gebracht

De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn de afgelopen decennia verbeterd, mede dankzij het gebruik van chemotherapeutica. Deze behandelingen hebben echter ook ongewenste bijwerkingen, zoals verminderde afweer (neutropenie) en daardoor een verhoogd risico op infecties. Omdat het moeilijk is in te schatten of een kind een potentieel ernstige infectie heeft, worden alle patiëntjes behandeld met intraveneuze antibiotica wanneer zij koorts hebben bij neutropenie. Een deel van de kinderen wordt hoogstwaarschijnlijk overbehandeld.

Esther te Poele onderzocht of deze overbehandeling voorkomen kan worden. Ze concludeert dat hierover nog onvoldoende duidelijkheid bestaat, en dat er grote, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken nodig zijn om een betere risico-inschatting te maken.

Ook onderzocht Te Poele het aantal infectieuze doden van het ALL-9 protocol, waarmee kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) worden behandeld. Ze stelt vast dat het onderzochte protocol leidt tot een hoger aantal infectieuze doden ten opzichte van eerdere protocollen. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk de herhaalde, langdurige behandeling met het middel dexamethason. Het is de vraag, aldus Te Poele, of de voordelen van dexamethason in deze dosering en gedurende dit aantal dagen zwaarder wegen dan het hogere risico op een infectieuze dood – zeker wanneer een goede uitkomst van de kankerbehandeling wordt verwacht. Tot slot onderzocht Te Poele de samenhang tussen enkele genetische varianten en leukemie of vatbaarheid voor (koorts bij) neutropenie.

Esther te Poele (Lichtenvoorde, 1975) studeerde geneeskunde te Nijmegen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd gefinancierd door de Stichting Kinderoncologie Groningen. Te Poele werkt inmiddels als kinderarts in de Isala Klinieken, Zwolle.

Promotie
Promovendus: mw. E.M. te Poele
Proefschrift: Infectious side effects of cancer treatment in children. Clinical and genetic aspects
Promotor(s): prof.dr. E.S.J.M de Bont, prof.dr. W.A. Kamps
Faculteit: Medische Wetenschappenantibioti
Datum: 16 mei 2012, 14.30 uur

Plaats een reactie