2,7 miljoen voor revalidatie patiënt met kanker

Door onderzoek en verbeterde kankerbehandelingen overleven steeds meer mensen de ziekte kanker of leven langer met kanker. Om de nazorg van patiënten met kanker te verbeteren en de patiënt meer te betrekken bij zijn revalidatietraject, wordt het zogenaamde ACare2Move gestart. KWF Kankerbestrijding heeft onlangs een subsidiebedrag van 2.7 miljoen euro toegekend voor dit innovatieprogramma waar gebruik gemaakt zal worden van nieuwe communicatiemogelijkheden tussen behandelaar en patiënt. Het programma is gesponsord door Alpe d’HuZes, de jaarlijkse fietsactie op de Alpe d’ Huez die dit jaar ruim 10 miljoen euro opbracht.

Het project wordt gecoördineerd door Prof. dr. Wim van Harten lid van de Raad van Bestuur van Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en hoogleraar kwaliteitsmanagement van zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. Het project vindt plaats in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Roessingh Research Development, Universiteit van Twente, het UMC St Radboud en het Maxima Medisch Centrum.

Kwaliteit van leven

Overleven na kanker stelt patiënten voor nieuwe problemen en uitdagingen. Ex-kankerpatiënten hebben een grotere kans op co-morbiteit (diatbetes, osteaporose, hartfalen etc). Een betere fysieke conditie geeft minder moeheid, minder psychische klachten en een hogere kwaliteit van leven. Naar deze gevolgen van kanker is tot nu toe te weinig onderzoek gedaan in Nederland. Het programma A -CaRe is geheel in lijn met de missie van Alpe d’HuZes: Anderen faciliteren en inspireren om goed, gelukkig en gezond te leven met kanker.’

Omdat voorgaande studies hebben laten zien dat kracht- en conditietraining veelbelovend zijn, zijn bewegingsprogramma’s een belangrijk onderdeel van het A-CaRe programma. Zo krijgen patiënten toegang tot een interactieve internetsite met een individueel zorgplan waarbij ze feedback krijgen op hun inspanningen, fysieke conditie, psychisch welbevinden en kwaliteit van leven. Er worden bewegingsprogramma’s opgezet om de terugkeer naar werk te stimuleren onder begeleiding van bedrijfsartsen. Het stimuleren van dit soort onderzoek is een van de speerpunten van de Stichting Alpe d’HuZes.

Het A-CaRe project bestaat uit de volgende onderdelen:
– Het ontwikkelen en testen van een voor de patiënt individueel toegankelijke, interactive website die gekoppeld is aan het elektronisch patiënten dossier. Op deze manier krijgt de patiënt direct toegang tot zijn nazorgplan en kan online vragenformulieren invullen waardoor de behandelaar direct wordt geïnformeerd over de scores op het gebied van kwaliteit van leven, klachten van de patiënt en zijn fitnessscores.
– De ontwikkeling van telemonitoringen feedback op fysieke activiteit en conditie voor patiënten na grote buik- of longoperaties. Activiteiten en conditie worden in de dagelijkse omgeving gemeten. Via een soort mobiele telefoon (PDA) wordt feedback gegeven aan de patiënt omtrent zijn fysieke gesteldheid en tips hoe deze te verbeteren. De data gemeten in de dagelijkse situatie worden daarnaast via het web toegankelijk gemaakt voor de behandelaar die daardoor in staat is de patiënt adequater te begeleiden. . Dit gebeurt in samenwerking met Roessingh Research and Development en de Universiteit Twente (prof.dr. M. Vollenbroek, e-mail m.vollenbroek@rrd.nl).
– Het inpassen van arbeidsgeneeskundig advies met gebruik van uitgebreide fysieke conditietesten in de nabehandeling, met als doel de terugkeer naar werk en daarmee de zelfstandigheid van de patiënt te bevorderen. Dit wordt uitgevoerd door het Coronel Instituut van het AMC / de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Maxima Medisch Centrum (dr. A.G.E.M. de Boer, e-mail a.g.deboer@amc.nl).
– Het analyseren van de betaalbaarheid en het vaststellen van de kosteneffectiviteit van deze (met IT ondersteunde) revalidatie programma’s. Hiervoor wordt het gehele revalidatie traject in kosten analyse model doorgerekend. Dit onderdeel wordt samen met de universiteit Twente uitgevoerd.
– De binnen ACare2Move ontwikkelde interventies en technologiën worden ingepast in de landelijke richtlijn voor revalidatie na kanker en in het 4e en 5e jaar van het programma in 10 ziekenhuizen geïmplementeerd. Dit gebeurt in samenwerking met IQ healthcare, het Scientific Institute for Quality of Healthcare van het UMC St Radboud (dr. R. Hermens, e-mail r.hermens@iq.umcn.nl)

Plaats een reactie