Bijna 2.000 honderdplussers

Nederland heeft 1.940 inwoners van honderd jaar of ouder. Dit zijn overwegend vrouwen. De oudste inwoner van Nederland is een vrouw van 110 jaar oud. Ongeveer de helft van alle honderdplussers woont nog zelfstandig.

Aantal honderdplussers in Nederland

Vrouwen grote meerderheid
Op 1 januari 2013 telde ons land 1 940 inwoners van honderd jaar of ouder. Onder deze honderdplussers vormden vrouwen met 87 procent een grote meerderheid. Vooral zij droegen bij aan de sterke groei in de afgelopen decennia. De honderdplussers zijn onder vrouwen zelfs de snelst gegroeide groep, met een toename van 81 procent sinds de eeuwwisseling. Bij mannen maakten de 90- tot 95-jarigen een vergelijkbare snelle groei door. Naar verwachting zal het aantal mannen onder de honderdplussers de komende tien jaar dan ook beduidend stijgen.

Helft woont zelfstandig
Ongeveer de helft van alle honderdplussers woont nog zelfstandig, al dan niet met ondersteuning. Mannen verblijven iets minder vaak in een verzorgings- of verpleeghuis dan vrouwen.

Nog 7 procent van de mannelijke honderdplussers woont samen met een partner, tegen slechts 1 procent van de vrouwelijke honderdplussers. Dit komt doordat mannen doorgaans een jongere partner hebben en doordat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen.

Nederland heeft relatief weinig honderdplussers
Nederland is in Europa geen koploper als het gaat om het aandeel honderdplussers in de bevolking. Hier zijn er 114 honderdplussers op een miljoen inwoners. In landen als Italië en Griekenland ligt dit meer dan twee keer zo hoog. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in die landen. Italië en Griekenland behoren tot de meest vergrijsde landen van Europa. Nederland hoort tot de groep minder vergrijsde landen.

Auteurs: Joop Garssen en Carel Harmsen

Plaats een reactie