Bijlmer schoolgemeenschap haakt aan bij AMC en HVA

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben een unieke samenwerkingovereenkomst getekend. Onder de naam ‘Passie voor jonge mensen’ moet de komende vijf jaar een structurele uitwisseling tot stand komen op het gebied van wetenschap, techniek en gezondheidszorg.

Het uitwisselingsprogramma zal in elk geval beroepsoriënterende stages omvatten voor mbo-leerlingen, maatschappelijke stages voor leerlingen van alle OSB-schooltypen en gezamenlijk te vervaardigen leermodules, die scholieren een ‘realistisch beeld’ van de medische wereld moeten geven. Vrijwel gereed is bijvoorbeeld al een module over scantechnieken (MRI, röntgen en CAT). Gastlessen, lezingen en rondleidingen in het AMC completeren het pakket.

Financieel wordt ‘Passie voor Jonge Mensen’ mogelijk gemaakt door het hoofdstedelijke Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO), dat de uitwisseling volgens een woordvoerder ziet als ‘een voorbeeldproject om de doorstroming van leerlingen naar de zorgopleidingen te bevorderen.’ Voor de periode tot en met 2010 heeft het PAO een bedrag van 142 duizend euro toegezegd.

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer, een brede scholengemeenschap van vwo, havo en vmbo met ongeveer 1600 leerlingen, wil zich in Amsterdam Zuidoost onderscheiden door het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Door de samenwerking met AMC en HvA beoogt de school haar science profile verder te versterken en haar leerlingen een gedegen kennismaking te bieden met de wereld van gezondheidszorg, (para)medische opleidingen en wetenschap. Jong talent zal daarmee meer worden uitgedaagd en de scholieren kunnen zich beter voorbereiden op zowel het hoger onderwijs als de eisen van de arbeidsmarkt.

Het AMC op zijn beurt weet zich graag verzekerd van goed voorbereide studenten en van gemotiveerde medewerkers in alle geledingen. Momenteel komt eenderde van het zorgpersoneel van buiten de stad. Met ‘Passie voor jonge mensen’ hoopt het AMC, dat met 7000 personeelsleden de grootste werkgever is van Amsterdam Zuidoost, op een grotere en meer pluriforme instroom uit de directe omgeving. Als universitair medisch centrum heeft de instelling niet alleen medisch en verpleegkundig personeel nodig, maar ook medewerkers in wetenschappelijke, onderwijskundige, technische en faciliterende functies van uiteenlopend niveau.

De achtergrond voor het bijzondere partnerschap wordt gevormd door diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Door de economische tegenwind is een goede aansluiting van het middelbaar onderwijs bij de arbeidmarkt en bij vervolgopleidingen belangrijker dan ooit. Daarbij komt dat ambitieuze zorginstellingen als het AMC om steeds bekwamer en gemotiveerder personeel vragen.

Tezelfdertijd heeft het AMC net als de andere Nederlandse ziekenhuizen moeite om voor bepaalde functies gekwalificeerde medewerkers te vinden. Landelijk groeit weliswaar de instroom in de zorgopleidingen, maar die groei is lang niet toereikend om aan de gestaag toenemende zorgvraag te voldoen. Veel studenten maken hun opleiding bovendien niet af, mede doordat nogal wat leerlingen in het voorgezet onderwijs een onjuist beeld hebben van de zorgsector en bijbehorende opleidingen. In Amsterdam Zuidoost moet de voorgenomen samenwerking daar verandering in brengen.

Om na te gaan of ‘Passie voor Jonge Mensen’ werkelijk zoden aan de dijk zet, heeft de Hogeschool van Amsterdam meerjarenonderzoek aangekondigd naar het effect van het project op de beeldvorming van OSB-leerlingen over de zorgsector, op hun studiekeuze en hun studiemotivatie.

Plaats een reactie