Bijen krijgen hulp

Gasunie en Wageningen UR gaan samenwerken in een onderzoek naar het leefgebied van bijen om de dalende bijenstand in Nederland te helpen stoppen. Wilde bijen zijn van groot belang voor de Nederlandse landbouw en vertegenwoordigen een economische waarde van ongeveer 1,1 miljard euro.

De laatste jaren zien zij hun leefgebied echter snel kleiner worden. De bijensterfte was nog nooit zo hoog als de laatste jaren. Gasunie en Wageningen UR gaan onderzoeken of industrieterreinen een goed leefgebied kunnen zijn voor wilde bijen en welke aanpassingen hiervoor eventueel nodig zijn. Het onderzoek start deze zomer en heeft een looptijd van drie jaar. Dit jaar is ook het Jaar van de Bij.

Nieuw leefgebied
In het drukbevolkte Nederland is een gebrek aan ruimte. Een uitkomst zou zijn om grondgebruik multifunctioneel te maken. Dat is ook de insteek van het onderzoek: een nieuw leefgebied voor bijen creëren door de economische en ecologische infrastructuur met elkaar te verbinden.
CEO Paul van Gelder is enthousiast over deze vorm van samenwerking: ‘Gezien het grote economische, agrarische en dus ook maatschappelijke belang van bijen, werken we graag mee aan dit onderzoek. Samen met Wageningen University & Research willen we ervoor zorgen dat de bijen in Nederland een steuntje in de rug krijgen.’ ‘Gasunie is een bedrijf dat oog heeft voor wat er in de samenleving speelt’, gaat hij verder. ‘We maken onlosmakelijk deel uit van onze omgeving en besteden grote zorg aan hoe we daar mee omgaan. Onze leidingen en installaties liggen door heel Nederland verspreid en we passen deze zo goed mogelijk in het landschap in. Juist daarom lenen de Gasunie-locaties zich uitstekend voor dit soort onderzoek.’ Het onderzoek wordt verricht op Gasunie-locaties en op enkele leidingtracés in agrarische gebieden in Drenthe.

Infrastructuur
Wageningen UR is blij met deze nieuwe publiek-private samenwerking. Bram Cornelissen van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR: ‘Dit onderzoek is van belang voor de bijenstand, het milieu én de Nederlandse economie. We hopen na afloop te kunnen aangeven of en op welke wijze stedelijke gebieden eenvoudig beter geschikt gemaakt kunnen worden voor bijen. We richten ons met name op industrieterreinen en infrastructuur, omdat deze volop aanwezig zijn en dus grote mogelijkheden bieden voor de toekomst. Op de onderzoeksgebieden zaait Gasunie een bloemenmengsel in dat een goede voedingsbodem biedt voor diverse soorten bijen. Daarnaast worden nestgelegenheden gecreëerd. Wij zullen mensen van Gasunie kort trainen om gedurende het onderzoek data te verzamelen, die wij vervolgens zullen analyseren. Daarmee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de bijenstand in Nederland.’

Het onderzoek is onderdeel van het strategisch onderzoekprogramma “Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte”, dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en dat wordt uitgevoerd door Wageningen UR. Gasunie financiert een deel van het onderzoek, stelt een aantal locaties beschikbaar en levert een bijdrage aan het doen van metingen. Wageningen UR levert de bijenexperts en zal het onderzoek uitvoeren en coördineren.

Plaats een reactie