Bijdragen uit het Waddenfonds bekend

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag bekend gemaakt welke projecten in 2010 jaar een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er bijna 37 miljoen euro naar het versterken van natuur- en landschap en naar duurzame economische en energie-projecten.

De volgende projecten ontvangen een bijdrage uit het Waddenfonds:

– Van Polder naar Kwelder: 10 jaar ontwikkeling. Evaluatie van het bestaande verkwelderingsexperiment in Noarderleegh (0,18 mln).

-Ruim baan voor vissen in het Waddengebied. Maatregelen en innovatieve oplossingen voor de migratie van vis tussen Waddenzee en watersystemen op het vaste land (6,3 mln).

– Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (afgekort WaLTER). De ontwikkeling van een geïntegreerd monitoringsplan voor de Waddenzee (4.4 mln).

– Metawad-1: hoe habitatherstel trekkende wadvogels beïnvloedt. Onderzoek naar de effecten op trekkende wadvogels van veranderingen van habitats in de Waddenzee (2,9 mln).

– Biogasleiding Noordoost Friesland. Subsidie voor aanleg biogasleiding in Noordoost Friesland (5 mln).

– Energie Transitiepark Eemsdelta fase 1. Pilot testen algenkweeksysteem (0,18 mln).

– Stelling Den Helder, Poort naar de Wadden. Subsidie voor o.a. herstel en behoud van drie forten, als onderdeel van het weer herkenbaar maken van Den Helder als vestingstad (2,9 mln).

– Boerderijen aan de Waddenkust. Subsidie voor instandhouding en herstel van cultuurhistorisch karakteristieke boerderijen en boerderij-erven (2,1 mln).

– Herplant van iepen in de Waddenregio. Versterken en herstellen van karakteristieke (iepen)beplantingen (2,6 mln).

– Opwaardering landschappelijke waarden wierde Weiwerd. Opwaardering van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de wierde Weiwerd (0,96 mln).

– Een sterk staaltje naar het Wad. Vervanging van de stalen vijzel van poldermolen de Goliath, waardoor deze weer kan malen (0,11 mln).

– Nieuwland, jeugdherberg wordt gastenverblijf. Herbestemming voormalige jeugdherberg tot toeristisch gastenverblijf (0,12 mln).

– Vissers van de Wadden. Flexibilisering van het kleine kustvisserijbedrijf met als doel het beter samengaan van visserij en natuurbeheer in de Waddenzee (0,82 mln).

– Kiek over Diek. Aanleg doorgaande fietsroute langs en over de hele Groningse Waddenzeedijk (2,7 mln).

– De Nollen: symbiose van natuur, cultuur en ecologie. Subsidie voor de bouw van tentoonstellingsruimten, gastenverblijven,, een beheerderwoning en de inrichting van het overgangsgebied van de Stichting de Nollen naar het gebied van Noord-Holland (1,4 mln).

– Kweldercentrum Noarderleech. Realisatie kweldercentrum Noarderleech, een ontmoetings- en informatiecentrum (0,38 mln).

– Ecomare – de westelijke waddenpoort. Het op een hoger plan tillen van Ecomare op het gebied van educatie en voorlichting (0,71 mln).

– Zilt perspectief. Onderzoek naar de gevolgen van de verzilting en de mogelijkheden van de landbouw om daarbij aan te sluiten (2,5 mln).

Achtergrond
Vanaf 2006 is door het rijk in een periode van 20 jaar 800 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in het Waddengebied. Het Waddenfonds subsidieert projecten die gericht zijn op natuur en landschap, vermindering van externe bedreigingen, kennis en duurzame economische ontwikkeling en transitie naar een duurzame energiehuishouding. In totaal zijn er dit jaar 100 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 63 ontvankelijk zijn verklaard. De voorstellen zijn inhoudelijk en op draagvlak getoetst.

Plaats een reactie