Bijdrage goede doelen aan samenleving staat onder druk

Goede doelen hebben in 2012 opnieuw veel steun gekregen van de donateur. De goede doelen die zijn aangesloten bij VFI brancheorganisatie van goede doelen kregen steun van ongeveer 11 miljoen donateurs en leden. De totale inkomsten bedroegen 2,3 miljard euro. Daarvan besteedden zij 2 miljard euro aan hun doelen, een stijging van 4,2% ten opzichte van 2011.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Goede Doelen Rapport dat door brancheorganisatie VFI wordt uitgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat bij veel goede doelen de inkomsten uit eigen fondsenwerving, loterijen en subsidies onder druk staan. VFI vindt dat de overheid een belangrijke taak heeft om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte voor fondsenwerving blijft bestaan. Zij vertrouwt er daarom op dat de overheid de mogelijkheden voor fondsenwerving niet onnodig zal beperken.

Regelmatig wordt er gepleit voor nieuwe regels om consumenten te beschermen, bijvoorbeeld tegen agressieve verkoop aan de deur. Voorkomen moet worden dat goede doelen daardoor hun werk niet meer kunnen doen. De bestaande goede doelenloterijen kunnen grote last krijgen van voorstellen voor online openstelling van de Nederlandse loterijenmarkt. Hierdoor komen hun afdrachten aan de goede doelen in gevaar. VFI roept de overheid op om deze plannen niet door te zetten maar juist in te zetten op hogere afdrachten.

Verder verdient de donateur blijvende fiscale ondersteuning voor giften en schenkingen. Voorstellen voor afschaffing van de giftenaftrek mogen niet worden ingevoerd. Wetten en regels zouden de gever en het werk van goede doelen moeten ondersteunen en niet onnodig bemoeilijken.

VFI heeft overigens met zorg kennis genomen van berichten in de media over de verantwoording van bestedingen. Er moet volstrekte helderheid voor de donateur bestaan over de bestedingen. Goede doelen zijn gehouden om hierover uiterst zorgvuldig te communiceren.

Meer informatie
www.vfi.nl/publicaties/goede-doelen-rapport

Plaats een reactie