Bijdrage aan verbetering vruchtbaarheidsbehandeling

Van de mensen in de vruchtbare levensfase lukt het bij één op de tien niet om binnen afzienbare tijd zwanger te worden. Intra-uteriene inseminatie (IUI, waarbij opgewerkte zaadcellen kunstmatig in de baarmoeder worden ingebracht) is een van de mogelijkheden om de kans op zwangerschap te vergroten. Die kans per behandeling ligt momenteel rond de 10%. Astrid Cantineau bestudeerde hoe de slaagkans vergroot kan worden.

Uit haar onderzoek blijkt dat tijdens een IUI-behandeling regelmatig vroegtijdige pieken optreden in de hoeveelheid luteïniserend hormoon (LH), het hormoon dat bij de vrouw de eirijping en de eisprong stimuleert. Deze pieken lijken de behandelingsuitkomst echter niet negatief te beïnvloeden. LH-pieken kunnen effectief worden onderdrukt met een GnRH-antagonist, stelt de promovenda. Maar aangezien dit het aantal levendgeborenen niet significant vergroot, valt gebruik van dit medicijn af te raden. Verder blijkt dat het het beste is om per cyclus eenmaal intra-uterien te insemineren.

Astrid Cantineau (Oosterhout, 1978) studeerde geneeskunde in Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Fertiliteitsafdeling van de Isala Klinieken te Zwolle. Cantineau is in opleiding tot gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen.

Promotiegegevens
Promovendus:mw. A.E.P. Cantineau
Proefschrift: Intrauterine insemination. Strategies to optimize treatment outcome
Promotor(s): prof.dr. M.J. Heineman
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 27 april 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie