“Bij veel apothekers staat het water tot aan de lippen”

De KNMP roept de Tweede Kamer op snel een einde te maken aan de tendens dat de farmaceutische zorg aan patiënten onder grote druk staat. Veel apothekers is het water tot aan de lippen gestegen en onder patiënten is beroering ontstaan.

Jan Smits, Voorzitter KNMP

Dat schrijft voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brandbrief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Kamer op woensdag, 12 december 2012.

De volgende stappen moeten worden gezet:

  • Maak verzekerde zorg niet langer afhankelijk van decentraal overleg tussen zorgverzekeraars en apothekers;
  • Zorg voor transparante, lage medicijnprijzen;
  • Pas de gereguleerde marktwerking in de farmacie aan;
  • Voer een toets in voor beleidsinterventies van de minister VWS, zoals ingrepen in het basispakket;
  • Draai een aantal politieke besluiten terug, zoals de geheime prijsafspraken van de minister met fabrikanten van anti-stollingsmiddelen en de overheveling van dure medicijnen naar het ziekenhuis in 2013.

Ernstige tekortkomingen nieuwe systeem van gereguleerde marktwerking
De KNMP komt tot deze punten omdat het op 1 januari 2012 ingevoerde systeem van gereguleerde marktwerking in de farmacie – met de zogeheten prestatiebekostiging en vrije prijzen – ernstige tekortkomingen vertoont. Hierdoor komt van de door de minister van VWS beoogde innovatie en verbetering van de farmaceutische zorg aan patiënten amper iets terecht.

Zo wijst de KNMP op prijsrisico’s die op de apothekers worden afgewenteld, het gebrek aan transparante prijzen, de uiterst geringe inkoop van zorgverlening door zorgverzekeraars en de administratieve rompslomp en verspilling. Bovendien is het voortbestaan van veel zogeheten dienstapotheken (avond- en nachtdiensten) onzeker geworden door onenigheid met zorgverzekeraars over de contracten.

Zelf hebben apothekers de laatste jaren veel geïnvesteerd in kwaliteitszorg en transparantie. “Apothekers zijn dus zo ver dat zij forse stappen kunnen zetten in de farmaceutische zorg voor patiënten”, aldus KNMP-voorzitter Smits. “Helaas biedt de huidige situatie daar nauwelijks tot geen mogelijkheden voor”.

Smits verwijst in de brief aan de Kamer naar het in opdracht van de KNMP opgestelde rapport van advies- en onderzoeksbureau Booz&Co over de bijdrage die apothekers leveren en kunnen leveren in de farmaceutische zorg aan patiënten.

Daaruit blijkt dat de huidige medicatiebegeleiding door apothekers alleen al leidt tot een besparing in de zorg van € 120 miljoen tot € 160 miljoen. Maar Booz&Co schetst ook scenario’s die nog veel meer mogelijkheden bieden om vanuit de apothekers bij te dragen aan de gezondheid van burgers en tegelijkertijd fors te besparen op de zorgkosten in Nederland. Het gaat dan om een mogelijke besparing van € 500 miljoen tot € 750 miljoen. “Dat zijn bedragen waar we in ons land niet omheen kunnen”, aldus Smits.

Meer informatie
De brandbrief ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Geneesmiddelen
Het onderzoek van Booz&Co: ‘The potential for pharmaceutical quality services’
De leeswijzer bij Booz&Co onderzoek

Plaats een reactie