Bij diabetes: monitoren risico op nierziekten kan beter

Huisartsen volgen niet altijd strikt de richtlijnen voor het opsporen van nierziekten bij patiënten met type 2 diabetes. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Merel Hellemons. Landelijke richtlijnen voor de preventie van nierziekten raden screening en behandeling van eiwituitscheiding in de urine aan voor de meeste diabetes patiënten.

Echter, uit onderzoek onder meer dan 14.000 patiënten met type 2 diabetes, die behandeld werden door de huisarts, bleek dat de aangeraden screening in een deel van de gevallen achterwege blijft. De logistieke organisatie rondom de screening en onzekerheid over het nut van de screening spelen hierbij mogelijk een rol, aldus de promovendus. Aangezien de ontbrekende informatie van belang is bij de keuze van de juiste behandeling van deze patiënten, is verbetering van de screening van groot belang, zo stelt zij.

Hellemons bracht ook andere methoden in kaart om de preventie van nierziekten te verbeteren. Ze vond nieuwe biomarkers (GDF-15, hs-TnT; signaalstoffen in het bloed), die het risico op nierziekten bij diabetespatiënten nauwkeuriger helpen vaststellen. Verder stelt de promovendus vast dat patiënten die een longtransplantatie hebben ondergaan, steeds minder vaak nierziekten ontwikkelen, terwijl zij wel een steeds hoger risico hierop lopen. De verbetering van de zorg speelt hierbij een rol, stelt Hellemons. Tot slot blijken veelgebruikte formules om de nierfunctie te schatten in plaats van te meten, ongeschikt te zijn om nierfunctieverlies bij longtransplantatiepatiënten vroegtijdig te onderkennen.

Merel Hellemons (Alkmaar, 1985) studeerde geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdelingen Klinische Farmacologie en Interne Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek maakt deel uit van SysKID, een Europees consortium, gefinancierd door de Europese Commissie. Hellemons is inmiddels in opleiding tot longarts in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.

Promotie
Promovendus: mw. M.E. Hellemons
Proefschrift: Prediction and prevention of chronic renal impairment in high-risk populations. Type 2 diabetes, hypertension & lung transplantation
Promotor(s): prof.dr. D. de Zeeuw, prof.dr. G.J. Navis
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 30 mei 2012

Plaats een reactie