‘Biggest brains’ naar Den Haag uit protest tegen AWBZ-plannen

0
632

Kamerleden krijgen dinsdag 13 september 2011 bij aankomst op Het Binnenhof een bijzonder welkom. Bij het passeren van de grootste hersenen die ons land rijk is (ruim 2 meter hoog!) krijgen zij een unieke versnapering in de vorm van een hersen-gebakje.

Een ludiek protest van een groep mensen met hersenletsel. Ludiek, maar met een uiterst serieuze oproep: dóe iets aan de schrijnende gevolgen van de kabinetsplannen voor deze bijzondere groep! Tientallen actievoerders met hersenletsel vragen hun volksvertegenwoordigers om een status aparte.

Ons land telt een half miljoen mensen met hersenletsel, door ziekte of een ongeluk. Ruim 11-duizend mensen hebben daar elke dag enorme hinder van. Zij kunnen niet meer werken en hebben voortdurend problemen met hun gezondheid. Hun sociale leven is veranderd, omdat ze niet meer ‘de oude zijn’. De harde realiteit is dat zij ook nooit meer ‘de oude zullen worden’ en dat trekt eveneens een zware wissel op hun partners en kinderen.

Deze groep mensen wordt momenteel goed geholpen met begeleiding en ondersteuning vanuit de AWBZ. Het effect daarvan is dat zij -ondanks hun ingrijpende handicap- maatschappelijk actief kunnen blijven, en datzelfde geldt voor hun partners en kinderen. En toch wil het kabinet Rutte ook deze AWBZ-hulp overhevelen naar de gemeenten. Als dat gebeurt gaan voortaan 418 gemeenten elk zélf bepalen welke hulp nodig is. Elk op hun eigen wijze. Elk zonder kennis van de complexe problemen die hersenletsel met zich meebrengt.

Mag je verwachten dat dat goed gaat? Het kabinet denkt van wel: mensen met hersenletsel (en hun families) zijn bang van niet! Hennie Lunter is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van InteraktContour: “Hersenletsel is erg ingewikkeld. De gevolgen zijn voor iedereen weer anders. Zonder deskundigheid is de kans groot dat de geboden hulp niet aansluit. Deze mensen trekken zich dan snel terug. Raken gemakkelijk in een isolement. Daardoor neemt ook de last voor thuis sterk toe. Bij mijn weten is het nog nooit voorgekomen dat juist zo’n kwetsbare groep mensen actie voert bij de Tweede Kamer.”