Bezuinigingen ggz veroorzaken waterbedeffect

De eerder aangekondigde bezuinigingen van bijna 600 miljoen euro op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn onverkort overgenomen in de miljoenennota 2012. GGZ Nederland vindt dat een zeer slechte zaak. De meest verbijsterende maatregel is de invoering van een eigen bijdrage voor patiënten.

Psychiatrische patiënten leven op het minimum
Veel mensen met psychische problematiek staan sociaaleconomisch op achterstand omdat hun inkomen 30% lager is dan gemiddeld. Van de 160.000 patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen leeft 83% op of onder het bestaansminimum. Waar het kabinet in de miljoenennota spreekt van het compenseren van de koopkracht voor de laagste inkomens, krijgen deze patiënten van dit kabinet dus een extra forse financiële tegenvaller te verwerken. De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz bedraagt volgend jaar 200 euro en 145 euro per maand voor intramurale zorg. Deze eigen bijdragen zijn niet meegenomen in de koopkrachtplaatjes van het kabinet en vormen dus nog een extra last voor de laagste inkomens.

Discriminatie
Een eigen bijdrage alleen voor de ggz is bovendien discriminerend voor mensen met een psychische aandoening. Het brengt een onhoudbaar en onrechtvaardig onderscheid aan tussen mensen met een lichamelijke ziekte en mensen met een psychische ziekte.

Bezuinigingen ggz zorgen voor hogere maatschappelijke kosten
Deze enorme bezuinigingen op de ggz zullen grote consequenties hebben voor de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn directe omgeving. Mensen met psychische problemen zullen noodzakelijke zorg gaan mijden, met alle gevolgen van dien. Door de eigen bijdrage voor ggz-patiënten en de korting op het budget zullen een groot aantal patiënten niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hierdoor zullen kosten op andere terreinen binnen en buiten de zorg flink stijgen. Hoe later patiënten noodzakelijke zorg krijgen hoe langduriger en intensievere, dus duurder het wordt. Het mijden van psychiatrische zorg kan bij sommige patiënten leiden tot meer overlast en gevaar voor de samenleving en dus meer kosten voor gemeenten en politie. Het Trimbos Instituut heeft berekend dat de eigen bijdrage een kostenstijging van 375 miljoen euro (!) kan veroorzaken.

10% omzet, 35 % bezuinigingen
Naast de gevolgen voor de patiënten hebben de maatregelen van het kabinet ook grote gevolgen voor de instellingen. De ggz is verantwoordelijk voor 10% van de omzet in de zorg, maar krijgt nu 35% van de bezuinigingen in de zorg in de schoenen geschoven.

GGZ Nederland heeft samen met de beroepsgroep van Psychiaters (NVvP) en de patiëntenorganisatie (LPGGz) voorstellen aangeboden aan de minister van VWS, waarbij kwaliteit en bezuinigingen hand in hand gaan. Door daar niet op in te gaan riskeert de minister grote gevolgen voor de veiligheid en de geestelijke gezondheid in de Nederlandse samenleving.

Plaats een reactie