Bezuinigen zonder innoveren schaadt de zorg aan huis

Rutte II investeert terecht in fundamenteel onderzoek, maar niet één euro extra in praktijkgericht onderzoek. Dit is slecht nieuws voor onderzoekers en bedrijven, maar ook voor zieke en oude mensen die graag thuis willen blijven wonen.

Dit schrijven ZonMw-voorzitter Pauline Meurs en HBO-raad voorzitter Thom de Graaf in een korte bijdrage op de opiniepagina van het FD. De beide voorzitters noemen het kortzichtig dat het kabinet met geen woord over praktijkgericht onderzoek rept.

Goede zorg
Dit staat ook haaks op de ambitie van ditzelfde kabinet om de zorg dichterbij de mensen te organiseren. Goede zorg aan huis is alleen mogelijk als we in nieuwe technieken en concepten investeren. Dit is keihard nodig, al is het alleen maar omdat Nederland snel vergrijst en 1,3 miljoen Nederlanders meerdere ziekten tegelijk hebben.

Wijkzusters
Als voorbeeld wijzen de voorzitters op de ‘moderne’ wijkzusters die er vier jaar geleden met subsidie van het ministerie van VWS en het toenmalige ministerie van WWI gekomen zijn. Inmiddels weten we uit onderzoek dat hiermee per wijkverpleegkundige jaarlijks € 18.000 aan zorg bij duurdere instellingen wordt bespaard.

Effect bezuinigingen
Gesteund door ZonMw en hogescholen lopen er meer veelbelovende projecten die erop gericht zijn om mensen langer, gezonder en zelfstandiger thuis te laten wonen. Bij veel van deze projecten merken de betrokkenen nu al dat de aangekondigde bezuinigingen hun doelen op lange termijn bedreigen. De onderzoeksgelden voor het hbo waren al minimaal en voor ZonMw worden deze via VWS de komende jaren gehalveerd. Voor de hogescholen is dit extra wrang, omdat zij de afgelopen jaren fors in een infrastructuur voor praktijkonderzoek hebben geïnvesteerd. Ruim tien jaar na de introductie van het lectoraat in het hbo doen bijna 50 lectoren onderzoek in de zorg.

Sturen met ogen dicht
De beslissers die hier geen oog voor hebben, sturen volgens de voorzitters met hun ogen dicht. Dit gezondheidsbeleid neemt zelfs risico’s met zich mee, omdat zowel patiënten als hulpverleners gebruik (blijven) maken van technieken en therapieën waarvan het effect nooit is onderzocht.

Meer informatie
Uitgebreide versie van de bijdrage in het FD
Themapagina Zorg&ondersteuning in de buurt
Praktijkgericht onderzoek gezondheids

Plaats een reactie