Meer tijd voor bezoek bij Verloskunde en Gynaecologie

0
682

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie werkt sinds kort niet meer met bezoektijden. In plaats daarvan worden rusttijden ingevoerd. Dit betekent dat patiënten elke dag van 10:00 uur tot 22:00 uur bezoek mogen ontvangen. Van 12:00 uur tot 15:00 uur is het rusttijd. Dan ontvangen de patiënten geen bezoek.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis merkte dat op de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie de bezoektijden te krap zijn. Bezoekers vinden het bezoek aan het ziekenhuis lastig te combineren met de werktijden en de thuissituatie. Ook de patiënten geven aan te weinig tijd te hebben om hun familieleden of vrienden te zien.

Tijdens de bezoekuren gaan de artsenvisite en de onderzoeken gewoon door. Het kan dus zijn dat bezoek af en toe wordt gevraagd de kamer te verlaten in verband met de privacy. Door de invoering van rusttijden wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis het verblijf in het ziekenhuis zoveel mogelijk op thuis laten lijken. Ruimte voor rust, maar ook voor het gezin om samen te zijn. Het ziekenhuis noemt dit gezinsgerichte zorg. De rusttijden gelden zowel voor de locatie Groot Ziekengasthuis als voor de locatie Carolus.

Bezoekers aan de locatie Groot Ziekengasthuis kunnen na 20:00 uur ’s avonds alleen gebruik maken van de in- en uitgang bij de Zuid Willemsvaart.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s- Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in dezorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.