Bezit alcohol op openbare plek strafbaar onder 16 jaar

Vanaf 1 januari 2012 zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als zij op een openbare plek – op straat, in een café, park, stationshal, etc. – alcohol bij zich hebben. Staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) start maandag 17 december 2012 een campagne met de titel ‘Alcohol bij je? Komt je duur te staan.’ Daarmee worden jongeren en ouders geïnformeerd over deze maatregel uit de nieuwe Drank- en Horecawet.

Alcohol bij je? Komt je duur te staan, bierflesje

Staatssecretaris Van Rijn:“Alcohol is schadelijk voor jongeren. Het heeft een negatief effect op de ontwikkeling van hun hersenen en andere organen. De kans op alcoholvergiftiging is groter voor jongeren. Bovendien is er vaak sprake van overlast van jongeren onder invloed van alcohol.”

45 euro boete
Of het nu gaat om bier, wijn, mixdrankjes of sterke drank, in alle gevallen zijn jongeren strafbaar en kunnen ze van politie of buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente een boete van 45 euro krijgen. De Drank- en Horecawet is aangescherpt om jongeren beter tegen de schadelijke gevolgen van alcohol te beschermen. Ook kunnen gemeenten en de politie overlast door alcoholgebruik beter bestrijden met deze maatregel. In het regeerakkoord is afgesproken om de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van alcohol te verhogen naar 18 jaar.

Alcohol bij je? Komt je duur te staan, wijnflesCampagne ‘Alcohol bij je? Komt je duur te staan.’
Vanaf maandag 17 december 2012 verschijnen er advertenties in dagbladen en op het internet. Omdat veel jongeren op Facebook te vinden zijn, wordt daar een speciaal ontwikkeld spel ingezet vanaf 20 december. Na de Kerst pakken alle supermarkten groot uit met de verspreiding van miljoenen flyers. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Het Trimbos-instituut heeft allerlei materialen ontwikkeld voor professionals. Gemeenten, GGD-en en instellingen voor verslavingszorg gebruiken de materialen om ouders en jongeren te informeren, bijvoorbeeld via scholen.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol

Plaats een reactie