Bewoners positief over voortgang wijkaanpak

Bewoners uit de drie onderzochte krachtwijken zien verbeteringen in hun eigen wijk. Dat blijkt uit het pilot-onderzoek dat het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) heeft laten doen naar de beleving van bewoners van de wijkaanpak. Vandaag zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de onderzochte gemeenten.

Het onderzoek maakt helder hoe bewoners uit Amsterdam Oost, Groningen Korrewegwijk en Dordrecht Wielwijk/Crabbehof tegen de aanpak in hun wijk aankijken.

De opvallendste resultaten:
– Bewoners zien verbeteringen in hun wijk (55 procent gemiddeld en in Amsterdam zelfs 73 procent).
– Bewoners vinden dat het beter, of in elk geval niet slechter, gaat met de mensen in hun wijk (65 procent gemiddeld).
– Er is veel enthousiasme over deelname aan het verbeteren van de wijk (50 procent gemiddeld). Een deel van de mensen is naar eigen zeggen daadwerkelijk actiever geworden sinds de start van de wijkaanpak (17 procent gemiddeld).
– Op de vraag welke personen of organisaties verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de wijk worden de bewoners zelf genoemd als belangrijkste partij.
– Bewoners zien buurtgenoten en bewonersorganisaties als de partijen waar ze naar toe kunnen voor steun, bij welzijnswerkers en ambtenaren wordt veel minder steun gevonden.

Het LSA heeft in 2008 en in 2009 onderzoek laten doen naar de rol van de gemeenten in de bevordering van bewonersparticipatie in de wijkaanpak. Nu is ervoor gekozen om te onderzoeken hoe bewoners de wijkaanpak beleven. De Tilburgse school voor Politiek en Bestuur voerde deze bewonersmonitor uit. Dit pilot-onderzoek is de voorbereiding op het grote bewonersonderzoek ‘De Bewonersmonitor Krachtwijken’ dat waarschijnlijk later dit jaar in alle krachtwijken plaats zal vinden.

Lokale verschillen
“De resultaten die uit het pilot-onderzoek zijn gekomen, leveren duidelijke aanknopingspunten op voor beleid”, zegt Henk Cornelissen, directeur van het LSA. “Ook levert het veel lokale gegevens op. Zo is nu duidelijk dat er in Amsterdam Oost een sterk verbeterde sfeer is en een veel hoger veiligheidsgevoel, en dat ze in Korrewegwijk in Groningen erg tevreden zijn over de wijkstemdag. Uit de verschillen tussen de wijken blijkt ook dat er wel degelijk iets van elkaar te leren is.”

Plaats een reactie