Bewegingstechnologie accelereert in SPRINT

Het afgelopen jaar zijn vanuit IMDI.nl, een samenwerkingsverband van ZonMw en NWO, acht Centres of Research Excellence (CoREs) gestart. Een daarvan is SPRINT, een consortium dat op 29 juni 2011 officieel wordt opgericht. Het doel van SPRINT is het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen door inzet van nieuwe technieken.

Wiebren Zijlstra, Universitair hoofddocent bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG): “De gebalde expertise in SPRINT is uniek in Nederland en eigenlijk zelfs in heel Europa,” SPRINT (Smart mobility devices with improved Patient pRosthesis INTeraction) is een consortium van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het UMC Groningen, de Universiteit Twente (UT) en verschillende grote en kleine commerciële partners. Gezamenlijk leveren ze een flinke impuls aan innovatie. SPRINT werkt aan mobiliteitsverbetering door ontwikkeling van techniek gericht op preventie, revalidatie en door ontwikkeling van patiëntspecifieke prothesen en orthesen. De activiteiten moeten bijdragen aan een verlaging van de kosten in de gezondheidszorg en een vermindering van het aantal benodigde zorgprofessionals, onder andere door verplaatsing van intramurale naar extramurale zorg. Vanuit SPRINT is daarom veel aandacht voor controle en feedback via telemonitoring en voor het versterken van de motivatie via serious gaming.

Mobility Monitor
Een van de baanbrekende nieuwe technieken die worden ontwikkeld is de Mobility Monitor. Wiebren Zijlstra, projectleider: “Samen met Philips ontwikkelen we een methode die inzicht geeft in bewegingsprofielen van ouderen, met name risicogroepen zoals chronisch zieken. Er is al veel technologie op dat gebied. Wij vertalen de techniek naar een gebruiksvriendelijke toepassing. De Mobility Monitor is een klein apparaatje dat bijvoorbeeld aan een halsketting onder de kleding kan worden gedragen. Via telezorgsystemen kan het apparaatje informatie geven over de mate van bewegen en over de kwaliteit van bewegen, bijvoorbeeld de manier waarop iemand opstaat.” Zijlstra is ervan overtuigd dat de nieuwe technologie de wereld gaat veranderen. “Het stelt ouderen beter in staat veilig zelfstandig te functioneren. Het maakt ze minder afhankelijk van de zorg. En voor behandelaars wordt veel beter zichtbaar welke interventies nodig zijn. De klinische validiteit en praktische haalbaarheid van de Mobility Monitor wordt aangetoond door studies bij erkend fitte en erkend niet-fitte ouderen.”

Zijlstra deed zijn aanvraag voor de ontwikkeling van een Mobility Monitor in het voorjaar van 2009 in het kader van de eerste fase van het programma Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg (NIG). De onderzoeksprojecten die in dat kader werden toegekend maken deel uit van het ZonMw programma Diseasemanagement Chronische Ziekten (DMCZ).

In de tweede fase van NIG werden expertisecentra geformeerd. Zijlstra: “Het centrum in Groningen had aanvankelijk een wat andere focus. Maar gezien de unieke expertise op het gebied van technologie en mobiliteit in SPRINT en gezien het belang van kennis over beweging voor chronisch ziek zijn, hebben we de focus al snel verlegd. De kennis die wordt opgedaan met de ontwikkeling van de Mobility Monitor kan in SPRINT direct worden toegepast bij het optimaliseren van de effectiviteit van nieuwe prothesen en orthesen. We hebben met SPRINT een grote drive om de technologie praktisch inzetbaar te maken.”

Plaats een reactie