Bewegingsstoornissen zijn mogelijk symptomen van schizofrenie

Jeroen Koning onderzocht bewegingsstoornissen bij patiënten met schizofrenie en bij hun broers en zussen. De resultaten van zijn proefschrift suggereren dat bewegingsstoornissen bij schizofrenie niet alleen bijwerkingen zijn van antipsychotica, maar mogelijk ook symptomen van de ziekte zelf zijn. Bovendien zouden het aanwijzingen kunnen zijn voor de kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van deze aandoening.

Hij baseert zich onder meer op een klinische studie waarin hij aanwijzingen vindt dat bewegingsstoornissen vaak samengaan met schizotypie, een andere kenmerk van kwetsbaarheid voor schizofrenie. Hij presenteert ook een onderzoek naar kandidaatgenen waaruit blijkt dat genvarianten van de dopaminereceptor D2 samenhangen met antipsychotica-geïnduceerde bewegingsstoornissen. Antipsychotica worden gebruikt als medicijn bij schizofrenie en werken door de dopaminereceptor te blokkeren.

Promotiegegevens
Promovendus: Jeroen Koning
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Movement disorders in patients with schizophrenia and in their siblings: symptoms, side effects and mechanical measurements
Promotor 1: Prof. dr. R.S. Kahn
Promotor 2: Prof. dr. P.N. van Harten
Copromotor 1: Dr. D.E. Tenback
Datum en tijd: 30/8/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie