Bewegen in de buurt door succesvolle sportconcepten

Bijna alle sportconcepten die zijn ontwikkeld binnen de pilotfase in 2011/2012 om ingezet te worden binnen het brede ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ programma worden gecontinueerd.

Project Sport en Bewegen in de Buurt 2012

Deelnemers blijven de sporten, zoals hardlopen, wandelen of zaalvoetballen, beoefenen.

Met het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ wil de overheid sport en bewegen toegankelijker maken. De gezonde keuze om te bewegen moet makkelijk worden gemaakt. In een pilotfase die liep van september 2011 tot december 2012 zijn acht laagdrempelige sportconcepten ontwikkeld en getest voor onder meer jeugd uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, ouders van jonge kinderen en 45-plussers. Zeven van de acht sportconcepten worden na de pilotfase gecontinueerd en zijn eind 2012 opgenomen in de zogenoemde ‘Menukaart Sportimpuls’ van ‘Sport en Bewegen in de Buurt’.

Enthousiast
De meeste van de ontwikkelde sportconcepten blijken goede voorbeelden voor sport in de buurt. De deelnemers zijn enthousiast en willen graag verder met de sport. Toch betekent dat niet automatisch dat deelnemers meer gaan bewegen of lid worden van een vereniging om de sport te blijven beoefenen. Door drie van de concepten lijken mensen daadwerkelijk meer te gaan bewegen. Bij vier van de concepten worden deelnemers na afloop lid van een sportvereniging. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is gesubsidieerd door NOC*NSF. De onderzochte sportconcepten blijken nauwelijks ‘inactieve’ mensen te bereiken. De meeste deelnemers deden al voldoende aan lichaamsbeweging.

Om de sportconcepten die in de anderhalf jaar pilotfase zijn ontwikkeld binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ c.q. de ‘Sportimpuls’ wel inactieven te laten bereiken, dienen de sportbonden hun concepten op dit vlak door te ontwikkelen én dienen de concepten op de juiste plek, aan de juiste doelgroep te worden aangeboden. De ondersteuningsorganisatie van Sport en Bewegen in de Buurt kan hierin van advies dienen.

Voorbeelden van de succesvolle sportconcepten

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn groepsinterviews gehouden met vertegenwoordigers van sportbonden en sportverenigingen en per sportconcept hebben deelnemers vragenlijsten ingevuld.

Subsidiënt
NOC*NSF
Programma sportimpuls
Menukaart sportimpuls

Plaats een reactie