Beweegtuin met speeltoestel voor ouderen

Beweging voor ouderen is belangrijk, zo blijven ze fit en zelfstandig. 85 jaar en te oud om te bewegen? Nooit.

Regelmatig en met plezier bewegen geeft een positieve impuls. Door oefeningen te doen gaat de motoriek weer vooruit en voelen de ouderen zich zelfverzekerder.

Yalp en Olga Commandeur starten een samenwerking om te zorgen dat senioren op een leuke manier in beweging komen. Dit doen zij op een speciale manier; met een speeltoestel voor ouderen.

Het is even wennen, ouderen die trainen op een speeltoestel. Toch is het belangrijk dat juist de grote groep senioren meer gaat bewegen! Meer bewegen draagt bij aan een verbeterde balans, coördinatie en vergroot daarmee de zelfstandigheid. Leverancier van de toestellen Yalp en Olga Commandeur erkennen het belang van een actieve levensstijl voor senioren. Samen gaan zij de uitdaging aan om juist deze groep mensen te stimuleren om te bewegen… en dat kan alleen als dat op een LEUKE manier gebeurt!

Olga Commandeur en Yalp starten samenwerking
De beweegtoestellen voor ouderen zijn niet nieuw, al op ruim 60 locaties zijn Yalp-beweegtuinen gerealiseerd. Om nog meer uit deze plekken te halen en het bewegen op deze faciliteiten nog meer te stimuleren zijn Olga Commandeur en Yalp een samenwerking gestart. Olga Commandeur, bekend als oud-topsportster en van het tv-programma Nederland in Beweging, gaat op al deze locaties benaderen om een beweegprogramma aan te bieden: “Met demonstraties en fysieke trainingen laat ik zien hoe leuk bewegen op de Yalp-seniorentoestellen eigenlijk is. Bewegen voor ouderen moet de normaalste zaak van de wereld worden. Naast dat het goed is voor de gezondheid heeft het bewegen ook eens een sociaal aspect. Door te bewegen in groepsverband kunnen ouderen hun ervaringen delen en nieuwe mensen ontmoeten.” Op het toestel zoals dat bij verzorgingtehuizen en de openbare ruimte gebruikt wordt, kunnen in totaal enkele honderden beweegoefeningen gedaan worden.

Sport en bewegen is als een rode draad in het leven van Olga Commandeur, de nieuwe samenwerking met Yalp om bewegen voor ouderen te stimuleren is dan ook een logische stap. “De faciliteiten om ouderen op een plezierige manier in beweging te brengen zijn aanwezig. Bewegen is zo ontzettend belangrijk om gezond en fit te blijven. Mijn droom is om de cultuuromslag te realiseren die nodig is om ouderen in beweging te brengen.”

Ouderen in Beweging

Programma Ouderen in Beweging
Een belangrijke succesfactor van het nieuwe beweegprogramma is het opleiden van lokale trainers die leren hoe ze moeten omgaan met het toestel én hoe ze de ouderen kunnen motiveren om deel te nemen aan het trainingsprogramma. Op een speciale website kunnen trainers van verschillende locaties daarna tips krijgen van Olga Commandeur en onderling ervaringen uitwisselen.

Door het plaatsen van een beweegtoestel in de openbare ruimte, bij zorginstellingen of via woningcorporaties krijgen de speelplaatsen een nieuwe maatschappelijke functie en kunnen inspelen op de behoefte van ouderen om meer te bewegen en sociale contacten op te doen. Een TNO onderzoek, een erkenning van het Nederlands Instituut Sport en Beweging (NISB) en de 60 Yalp-beweegtuinen die al gerealiseerd zijn bewijzen dat bewegen voor ouderen daadwerkelijk werkt!

Meer informatie
http://www.oudereninbeweging.com

Plaats een reactie