Bevorderen sociale activering en arbeidsparticipatie

(Ex)cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol reïntegreren. De praktijk is echter weerbarstig. Werkgevers, reïntegratiebureaus en gemeenten hebben
vaak te weinig kennis of een vertekend beeld van de doelgroep. Daardoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut en krijgen mensen onvoldoende kans om uit hun isolement te komen.

Het LPGGz en negen cliënten- en familieorganisaties willen daar verandering in brengen. Zij hebben een project ‘Sociale Activering en Werk‘ opgesteld om (ex)ggz-cliënten sneller en beter naar werk of dagbesteding te (bege)leiden.

Opzet project
We brengen in kaart, op basis van ervaringen van ggz-cliënten, wat wij verwachten van re-integratiebureaus en gemeenten en andere partijen. Deze kwaliteitscriteria brengen we vervolgens onder de aandacht van werkgevers, jobcoaches, reïntegratiebureaus, gemeenten en aanbieders van dagbesteding. Werkzoekende cliënten krijgen handvatten om beter beslagen ten ijs te komen. Tenslotte toetsen we hoe de criteria worden toegepast en in welke mate cliënten tevreden zijn over de arbeidsbemiddeling.

Meer informatie
Het project bouwt voort op de (O)ggz-spiegel waarbij gemeenten zijn getoetst op hun WMO-beleid. Aan het project ‘Sociale Activering en Werk’ nemen deel: LPGGz, LSZ, Geestdrift, NVA, LFOS, DepressieVereniging, Impuls, LOC Zeggenschap in zorg, LSOVD en de Werkplaats Maatschappelijke Opvang.

Meer informatie
– Project ‘Sociale Activering en Werk

Plaats een reactie