Bevolkingsonderzoek darmkanker

Minister Schippers van VWS voert vanaf 2013 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in. Aan de basis van dit besluit staan de positieve resultaten van proefbevolkingsonderzoeken die ZonMw liet uitvoeren naar de effectiviteit, kosteneffectiviteit, haalbaarheid en respons onder de bevolking. Minister

Schippers van VWS voert vanaf 2013 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in. Aan de basis van dit besluit staan de positieve resultaten van proefbevolkingsonderzoeken die ZonMw liet uitvoeren naar de effectiviteit, kosteneffectiviteit, haalbaarheid en respons onder de bevolking.

Het invoeren van bevolkingsonderzoek op dikkedarmkanker is al langere tijd onderwerp van discussie en onderzoek. Hoe kan het beste uitgevoerd worden zodat dikkedarmkanker zo vroeg mogelijk wordt opgespoord en behandeld met als einddoel dat minder mensen overlijden aan dikkedarmkanker?

Op basis van eerdere onderzoeksresultaten hebben binnen- en buitenlandse deskundigen met verschillende achtergrond in 2005 gesproken over de afbakening van een bevolkingsonderzoek op dikkedarmkanker. Daarop heeft ZonMw een onderzoeksagenda voor de korte en lange termijn opgesteld.

De resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten waren van belang voor het advies van de Gezondheidsraad in 2009. Aan het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad in 2009 advies uitgebracht om iedere man en vrouw in de leeftijdscategorie van 55 tot 75 jaar een tweejaarlijks screening op darmkanker te laten ondergaan. Ter voorbereiding op de besluitvorming heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan. En nu heeft de minister besloten tot landelijke invoering.

Plaats een reactie