Bevolkingsonderzoek borstkanker in Lopik op andere locatie

Vanaf 15 april begint in de gemeente Lopik een nieuwe ronde van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum heeft een andere standplaats gekregen.

De redenen voor het innemen van een andere standplaats zijn:
– Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker gebruikt Bevolkingsonderzoek Midden-West voornamelijk mobiele onderzoekscentra. Het zijn digitale onderzoekscentra, waarvoor de standplaatsen aan uitgebreide eisen moeten voldoen wat betreft ruimte, voorzieningen ter plekke en aanrijroute. Volgens de gemeente Lopik geeft de stroomvoorziening op de vorige locatie (Sporthal de Wiekslag) problemen. De gemeente heeft daarom deze nieuwe locatie toegewezen.

– Bevolkingsonderzoek Midden-West is verplicht om het bevolkingsonderzoek borstkanker eens in de twee jaar aan te bieden. Wij beseffen dat een andere standplaats soms leidt tot een langere reisduur voor cliënten. Toch vinden wij het op tijd uitnodigen van de cliënten belangrijker, omdat wij de medische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voorop stellen.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit onderzoeksjaar betreft het onder anderen vrouwen uit de woonplaatsen Benschop, Lopik, Lopikerkapel, Jaarsveld, Polsbroek (postcodes 3405, 3411 t/m 3413, 3415).

Het gaat om ongeveer 1.900 vrouwen die uitgenodigd worden door Bevolkingsonderzoek Midden-West. De vrouwen worden uitgenodigd om deel te nemen in het mobiele onderzoekscentrum op het terrein van Gemeentewerven, M.A. Reinaldaweg 21, 3411 MB Lopik.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren vanzelf een uitnodiging. De uitnodigingen worden ongeveer twee weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst 86%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten.

Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar worden er ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en overlijden ongeveer 4.000 vrouwen als gevolg van deze ziekte. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door borstkanker met röntgenfoto’s in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto’s zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen. Om de foto’s te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig.

Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden. Sinds het begin van het bevolkingsonderzoek in Nederland worden meer gevallen van borstkanker ontdekt en is de sterfte aan borstkanker met ongeveer 25% afgenomen.

Plaats een reactie