Bevolkingsonderzoek borstkanker in Loenen op andere locatie

Vanaf 13 januari 2011 begint in de gemeente Loenen een nieuwe ronde van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum heeft een andere standplaats gekregen.

De redenen voor het innemen van een andere standplaats zijn:
– Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker gebruikt Bevolkingsonderzoek Midden-West voornamelijk mobiele onderzoekscentra. Sinds begin 2009 wordt geleidelijk steeds meer gewerkt met digitale onderzoekscentra, die groter zijn. De standplaatsen voor deze onderzoekscentra moeten aan uitgebreidere eisen voldoen wat betreft ruimte, voorzieningen ter plekke en aanrijroute. De vorige standplaats voldeed niet aan deze eisen.

– Bevolkingsonderzoek Midden-West is verplicht om het bevolkingsonderzoek borstkanker eens in de twee jaar aan te bieden. Wij beseffen dat een andere standplaats soms leidt tot een langere reistijd voor cliënten. Toch vinden wij het op tijd uitnodigen van de cliënten belangrijker, omdat wij de medische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voorop stellen.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit onderzoeksjaar betreft het onder anderen vrouwen uit de woonplaatsen Nigtevecht, Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht, Vreeland, Loenersloot (postcodes 1393, 3631 t/m 3634). Het gaat om ongeveer 1.500 vrouwen die uitgenodigd worden door Bevolkingsonderzoek Midden-West (voorheen Preventicon). De vrouwen worden uitgenodigd om deel te nemen in het mobiele onderzoekscentrum op het Doude van Trooswijkplein, 3632 BK Loenen aan de Vecht.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren vanzelf een uitnodiging. De uitnodigingen worden ongeveer twee weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst 83%. Deelname aan het borstonderzoek is gratis. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide vrouwelijke laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 1,7% nader onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Bij ongeveer een op de drie van deze verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar worden er ongeveer 12.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en overlijden ongeveer 4.000 vrouwen als gevolg van deze ziekte. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door borstkanker met röntgenfoto’s in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto’s zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen. Om de foto’s te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden. Sinds het begin van het bevolkingsonderzoek in Nederland worden meer gevallen van borstkanker ontdekt en is de sterfte aan borstkanker met ongeveer 25% afgenomen.

Plaats een reactie