Bevelen tandartsenpraktijken in Noord-Holland verlengd

De minister van VWS heeft het bevel tot sluiten van drie tandartsenpraktijken in Noord-Holland verlengd. Het gaat om vestigingen van Accres Tandartspraktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik.

De minister van VWS acht het noodzakelijk en gerechtvaardigd om op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen het bevel tot sluiting te verlengen. De praktijken blijven gesloten tot het moment dat deze naar het oordeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg weer verantwoorde zorg kunnen leveren.

Ook de vorige week gesloten tandartsenpraktijk De Purmer A.W. van Veen en Accres P.T.J. Bakker blijven dicht. Deze praktijken kregen vorige week van de inspectie een bevel op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dit bevel geldt tot het moment dat de praktijk naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren. De inspectie toetst dit ter plaatse voordat er weer patiënten behandeld mogen worden.

De inspectie sloot vorige week deze tandartspraktijken omdat deze onder meer de richtlijnen voor infectiepreventie niet volgden, waardoor de patiëntveiligheid in het geding was. In nagenoeg alle praktijken was de röntgenapparatuur niet aangemeld bij het ministerie van SZW. Daarmee werd niet voldaan aan de Kernenergiewet.

De Accres praktijken in Anna Paulowna en in Hippolytushoef blijven eveneens gesloten tot het moment dat er naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg geleverd kan worden.

Plaats een reactie