Bevel voor verpleeghuis Bernardus te Amsterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vrijdag 8 april 2011 het bevel gegeven aan verpleeghuis Bernardus (onderdeel van Osira-Amstelring) om met onmiddellijke ingang de veiligheid van de bewoners van de verpleegafdelingafdeling de Varenhof te bewerkstelligen. Op de verpleegafdeling voor psychogeriatrische bewoners is sprake van (een vermoeden van) lichamelijke en geestelijke mishandeling.

Op 4 april 2011 ontving de inspectie een melding over onheuse bejegening en hardhandige aanpak van bewoners van verpleegafdeling Varenhof. Bewoners werden getreiterd of geslagen. Een bewoner die graag nog een bord pap wilde, werd verteld dat hij eerst zijn bloemkool moest opeten. Uiteindelijk kreeg hij zijn bord pap, maar bleek dit de bloemkool in gepureerde vorm te zijn, overgoten met jus. Daarnaast werd een bewoonster die een medewerker sloeg teruggeslagen en werden bij een andere bewoonster sporen van mogelijke mishandeling aangetroffen. Een medewerker over wie familie bij het management had geklaagd, haalde op een onaangename wijze verhaal bij de familie.

De inspectie heeft op 6 april een inspectiebezoek gebracht om de signalen te onderzoeken. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers en het management. Tevens heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de verpleegafdeling. De inspectie komt tot de conclusie dat de Osiragroep-Amstelring, waaronder verpleeghuis Bernardus valt, onvoldoende alert is geweest op de veiligheid en correcte bejegening van de bewoners. Juist omdat de organisatie sinds 14 maart 2011 onder verscherpt toezicht van de inspectie staat, had dit niet mogen gebeuren of anders voortvarender aangepakt moeten worden.

Naast het bieden van een veilige omgeving voor de bewoners, wil de inspectie dat verpleeghuis Bernardus de medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan lichamelijke en geestelijke mishandeling op non-actief stelt en het team van de Varenhof uiterlijk 12 april 2011 volledig vervangt door andere medewerkers die niet eerder betrokken zijn geweest bij de zorgverlening op de Varenhof.

Het bevel is ingegaan op 8 april 2011 en is zeven dagen geldig. De inspectie houdt toezicht op de naleving. Als het nodig is kan de minister van VWS het bevel na deze zeven dagen verlengen.

Plaats een reactie