Bevel tot sluiting voor Tandartspraktijk-Citadel in Heemskerk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 24 april 2012 aan Tandartspraktijk-Citadel in Heemskerk het bevel gegeven de praktijk te sluiten. Tijdens een onaangekondigd bezoek constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg die een risico vormen voor patiënten.

De inspectie volgt de praktijk al langer. Onlangs is deze overgenomen door een nieuwe eigenaar. Dat was voor de IGZ aanleiding om op 19 april een onverwacht inspectiebezoek te brengen om na te gaan of de randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg aanwezig zijn.

De richtlijn voor infectiepreventie wordt bij Tandartspraktijk-Citadel onvoldoende nageleefd. Daardoor is het risico groot dat ziektekiemen direct of indirect van persoon op persoon worden overgedragen.

In de ruimte voor het steriliseren van instrumenten is geen scheiding tussen ‘schoon’ en ‘vuil’. Instrumenten worden niet op de juiste wijze gesteriliseerd. Niet van alle medewerkers is duidelijk of zij beschermd zijn tegen hepatitis B. Dat is van belang voor de veiligheid van zowel patiënten als van tandartsen en medewerkers.

In de praktijk trof de inspectie ampullen aan van een geneesmiddel dat niet in Nederland geregistreerd is. Bovendien waren ze over de datum. De praktijk heeft geen klachtenregeling, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Verder zijn de patiëntendossiers niet actueel.

Het bevel tot sluiting van Tandartspraktijk-Citadel is ingegaan op 24 april 2012, geldt voor 7 dagen en kan door de minister van VWS worden verlengd. Tandartspraktijk-Citadel mag pas weer open als de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de praktijk weer verantwoorde zorg kan leveren.

Plaats een reactie