Bevel tot sluiting voor Stichting Pyxis in Zeist

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 24 februari 2012 Stichting Pyxis in Zeist een bevel tot sluiting gegeven. De inspectie constateerde ernstige risico’s voor de veiligheid van cliënten en heeft direct maatregelen getroffen. GGZ-instelling Altrecht heeft de cliënten van Stichting Pyxis opgevangen.

Stichting Pyxis richt zich voornamelijk op het begeleiden van jongeren met psychische en sociale problemen. Op 20 februari 2012 bezocht de inspectie twee locaties van Stichting Pyxis. Aanleiding voor dit inspectiebezoek was een melding van derden over het overlijden van één van de cliënten binnen de instelling en een melding van Cliëntenbelang Utrecht over de stichting. Stichting Pyxis heeft het overlijden niet aan de inspectie gemeld.

Ondanks de ernst van de aanleiding probeerde de directie tot twee maal toe om het inspectiebezoek af te zeggen. Bij de tweede poging heeft de inspectie telefonisch laten weten dat het bezoek op 20 februari 2012 hoe dan ook zou doorgaan.

Ondanks dat het bezoek door de inspectie bij de directie van Stichting Pyxis was aangekondigd, was de directie in het geheel niet aanwezig en was er ook geen adequate vervanging geregeld. De inspectie werd, na ter plaatse twee maal telefonisch contact te hebben gezocht, in eerste instantie verwezen naar een externe consultant en in tweede instantie naar een aan de stichting verbonden psychiater. Beiden gaven echter aan niet als vervanger te willen of kunnen optreden. De directie van Pyxis heeft zich dus niet toetsbaar opgesteld in omstandigheden die hierom zeker wel vroegen.

Ondanks de afwezigheid van relevante medewerkers heeft de inspectie op 20 februari 2012 poolshoogte genomen op twee locaties van Pyxis in Zeist. Hierbij trof de IGZ op één locatie een situatie aan waarbij twee cliënten waren gehuisvest in het gebouwtje van een voormalige benzinepomp. Er zat een gat in de ruit en overal lag glas. Eén cliënt was binnen en maakte een duidelijk geagiteerde indruk. De andere cliënt gaf aan dat geen begeleiders of hulpverleners ter plaatse waren.

De aangetroffen situatie, het ontbreken van een verantwoordelijkheidstoedeling bij afwezigheid van de directie, het kennelijk ontbreken van duidelijke werkafspraken met hulpverleners en de niet toetsbare opstelling van de directie van Stichtring Pyxis, waren voor de IGZ aanleiding om een bevel tot sluiting op te leggen in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Het is Stichting Pyxis niet toegestaan om op beide locaties cliënten te huisvesten en te begeleiden, zolang de instelling niet kan aantonen dat de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg aanwezig zijn. Tot die tijd dient Stichting Pyxis het uitvoeren van haar functies te staken en een verantwoorde overdracht van cliënten te organiseren.

Ten aanzien van deze overdracht heeft de inspectie contact opgenomen met GGZ-instelling Altrecht, die haar diensten per 24 februari 2012 beschikbaar heeft gesteld voor de cliënten die op de locaties van Stichting Pyxis verbleven.

Plaats een reactie