Bevel door HWW Zorg Den Haag opgevolgd

De directie van HWW Zorg in Den Haag heeft het bevel dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 2 juli gaf adequaat en zorgvuldig opgevolgd. Dit bleek uit een verslag van de directie en dit werd bevestigd tijdens onaangekondigde inspectiebezoeken. De IGZ vindt het daarom niet nodig de minister te vragen het bevel middels een aanwijzing te verlengen.

Op 2 juli legde de IGZ aan HWW Zorg een bevel op, omdat de omgeving van de bewoners van de psychogeriatrische afdelingen in de verpleeghuizen niet veilig was. Bovendien leken de medewerkers zich weinig bewust van de risico’s voor de bewoners.

De IGZ gaf toen het bevel dat al het hang- en sluitwerk op de psychogeriatrische afdelingen van alle locaties van HWW Zorg voor 20.00 uur op 2 juli 2010 gecontroleerd moest zijn op veilig en goed functioneren. Bovendien moest al het personeel (inclusief flexwerkers en uitzendkrachten) voor die tijd geïnstrueerd worden hoe zij de veiligheid van de bewoners kunnen garanderen bij het openzetten van ramen en deuren. Daarnaast vond de IGZ dat gezien de warmte, alles in het werk gesteld moest worden om het klimaat binnen de locaties te beheersen.

Zie: Bevel aan verpleeghuizen HWW Zorg te Den Haag

Plaats een reactie