Bevel aan verpleeghuizen HWW Zorg te Den Haag

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde tijdens onaangekondigde bezoeken aan twee verpleeghuislocaties in Den Haag dat de omgeving van de bewoners van de psychogeriatrische afdelingen niet veilig was. Bovendien leken de medewerkers zich weinig bewust van de risico’s voor de bewoners. Daarom heeft de inspectie afgelopen vrijdag de directie van HWW Zorg een bevel gegeven op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

De IGZ heeft bevolen dat al het hang- en sluitwerk op de psychogeriatrische afdelingen van alle locaties van HWW Zorg voor 20.00 uur op 2 juli 2010 gecontroleerd moest zijn op veilig en goed functioneren. Bovendien moest al het personeel (inclusief flexwerkers en uitzendkrachten) voor die tijd geïnstrueerd worden hoe zij de veiligheid van de bewoners kunnen garanderen bij het openzetten van ramen en deuren. Daarnaast vindt de IGZ dat – gezien de te verwachten warmte in de komende week – alles in het werk gesteld moet worden om het klimaat binnen de locaties te beheersen.

Op 2 juli bracht de IGZ onaangekondigde inspectiebezoeken aan twee locaties van HWW Zorg: verpleeghuis Houtwijk en verpleeghuis Schildershoek. Aanleiding was de melding over een incident in verpleeghuis Houtwijk waarbij een bewoner van een gesloten psychogeriatrische afdeling uit het raam was gestapt.

Aangezien er al verschillende calamiteiten met fatale afloop waren, tilt de inspectie zwaar aan dit incident. Bovendien constateerde de inspectie recent ook al dat ramen en balkondeuren in huiskamers voor de psychogeriatrische bewoners niet op slot waren toen zij vijf locaties van HWW Zorg bezocht. De inspectie vindt dat dit incident blijk geeft van onvoldoende alertheid binnen de organisatie van HWW Zorg voor de fysieke omgevingsveiligheid van bewoners, met mogelijk ernstig gevaar voor deze bewoners.

Het bevel is ingegaan op 2 juli 2010 en is zeven dagen geldig. Zo nodig kan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bevel na zeven dagen verlengen.

Plaats een reactie