Betere zorg voor ggz-cliënt

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt geld beschikbaar voor twee onderzoeken gericht op verbeteringen in de zorg voor ggz-cliënten. Deze cliënten komen nu niet altijd direct op het juiste zorgadres terecht, omdat het soms onduidelijk is welk type zorg voor welke cliënt geschikt is.

Eén onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit. Het tweede onderzoek is een initiatief van de Stichting Topklinische GGz. Beide onderzoeken gaan naar verwachting in juni van start.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars steunt projecten die aanzetten tot verbeteringen in de zorg. Daarbij staat de cliënt steeds centraal. De twee nieuwe projecten waarin het Innovatiefonds Zorgverzekeraars nu investeert, zijn erop gericht te komen tot doelgerichte, effectievere zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. Door onder andere cliëntprofielen te ontwikkelen kan sneller bepaald worden welke zorg het best aansluit bij de feitelijke behoeften van de cliënt. Instanties kunnen de cliënt beter verwijzen naar de best passende zorg voor hem of haar. Dit geldt voor cliënten in zowel de eerste, tweede als derde lijn. Deze nieuwe aanpak bespaart teleurstellingen, tijd en geld; het voorkomt dat cliënten op de verkeerde plek worden behandeld. De inzet van E-Mental Health (behandeling met ondersteuning van internet) kan daarbij een belangrijke rol spelen. In deze projecten worden alle stakeholders betrokken, waaronder de zorgverzekeraars, maar bovenal de cliënten zelf.

Project 1: ‘Blended care’ voor depressieve cliënten
De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit gaan onderzoeken welke cliënten met depressieve klachten het best geholpen kunnen worden met ‘blended care’ en op welke manier. Blended care is een behandelwijze, waarbij de cliënt zowel face to face als online behandeling ontvangt . De hoofdvraag in dit onderzoek is hoe deze gemengde zorgvorm optimaal kan aansluiten bij de cliënt. Hierbij wegen de profiel-kenmerken van de cliënt mee, de aard en ernst van de depressieve klachten, én de wensen en behoeften van de cliënt. Dit onderzoek duurt naar verwachting 18 maanden.

Project 2: Effectievere geestelijke gezondheidszorg
De Stichting Topklinische GGz gaat onderzoek doen naar (kosten)effectiviteit van topklinische geestelijke gezondheidszorg. Daarbij is de focus gericht op een betere behandeling van cliënten met ernstige en complexe eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Het doel is deze cliënten eerder te (h)erkennen en te verwijzen naar de voor hen meest effectieve zorg. Door de problematiek goed en tijdig te herkennen, is onnodige, niet-effectieve zorg in de tweede of derde lijn te voorkomen. In dit project worden de resultaten van het onderzoek meteen in de praktijk gebracht. Dit onderzoek duurt naar verwachting drie jaar.

Medewerking ggz-instellingen
De nieuwe methodieken die voortvloeien uit deze onderzoeksprojecten zijn belangrijk voor alle doelgroepen binnen de ggz. Aan beide projecten zullen vanaf het begin ggz-instellingen meewerken. In het eerstgenoemde project zijn dit: GGz inGeest, GGz Friesland, GGnet,en GGz Breburg. In het tweede project zijn dit: Centrum Ursula Eetstoornissen (onderdeel van Rivierduinen), Altrecht Eetstoornissen Rintveld en De Viersprong.

Plaats een reactie