Betere zorg voor borstkankerpatiënten door structurele aandacht voor kwaliteit van leven

De diagnose borstkanker is een zware belasting. De behandeling van borstkanker is natuurlijk in de eerste plaats gericht op de lichamelijke aspecten. Maar ook de invloed op de kwaliteit van leven kan enorm zijn, denk hierbij aan de relatie met de partner, een verandering van het zelfbeeld of het functioneren in een baan. De Lastmeter, een instrument gericht op het meten van de kwaliteit van leven, moet hierin verandering brengen. Mecheline van der Linden, psycholoog in VU medisch centrum, startte met financiële hulp van Pink Ribbon een proef en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Patiënten voelen zich beter gehoord, krijgen sneller hulp bij (lichamelijke) klachten en artsen en verpleegkundigen kunnen patiënten gerichte zorg bieden. Vrouwen met borstkanker vullen, voor elke afspraak, de Lastmeter in. Dit is een korte vragenlijst, waarbij ze enerzijds in een cijfer uitdrukken hoeveel zij last hebben van problemen, klachten en zorgen. In het tweede deel geven ze aan welke aspecten op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied nu precies het probleem veroorzaken. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als ‘zorg voor kinderen’, ‘concentratie’ of ‘zingevingsvragen. De vragenlijst zorgt ervoor dat de korte tijd die de patiënt met de arts heeft heel concreet benut kan worden. Bij een te hoge score weet de arts direct dat er iets meer aan de hand is en kan hij samen met de patiënt bekijken welke hulp eventueel nodig zou zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesprekken met een psycholoog, of extra inzet van thuiszorg.

De Lastmeter kan ingezet worden bij elke soort kanker maar in VUmc is de proef begonnen bij patiënten met borstkanker. Inmiddels is de proef bijna afgerond en gaat het project nu ook uitgebreid worden naar andere afdelingen in VUmc, waaronder de heelkunde en de medische oncologie. De Lastmeter is onderdeel van de landelijk aanbevolen richtlijn screening van het Nationale Programma Kankerbestrijding. Alle acht universitaire medische centra gaan deze richtlijn de komende jaren invoeren in hun behandeling van kankerpatiënten.

Plaats een reactie