Betere schoolprestaties door elke dag gym?

Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen van 3 mavo van het Grotius College in Heerlen elke schooldag gymles. Dit gebeurt in het kader van het project Gym2Learn, een samenwerking tussen Grotius en de Open Universiteit. Doel van het project is te onderzoeken of alle dagen sport leidt tot betere schoolresultaten.

Gymles
Loes Sieben, locatiedirecteur van het Grotius College: ‘Vanaf 3 mavo zien we dat over het algemeen de motivatie, de concentratie en de leerresultaten van de leerlingen dalen. Dit geldt voor jongens nog sterker dan voor meisjes. We hopen dat we die daling kunnen stoppen door de leerlingen meer te laten bewegen op school.’ In het project Gym2Learn krijgt de helft van 3 mavo dagelijks een uur gymles, terwijl de andere helft het reguliere lesaanbod volgt. Na 15 weken wordt dit omgedraaid.

Onderzoek
CELSTEC, het onderzoeksinstituut van de Open Universiteit, zal onderzoeken of er een causaal verband is tussen lichamelijke activiteit en schoolprestatie. Renate de Groot, coördinator van het onderzoekslijn Brein, leefstijl en leren: ‘Eerdere onderzoeken laten zien dat lichaamsbeweging goed is voor de hersenen. Maar bij deze leeftijdscategorie, kinderen in de puberteit, is het nog nauwelijks onderzocht, terwijl we weten dat het brein in deze levensfase een hele belangrijke ontwikkeling doormaakt. We houden in ons onderzoek niet alleen rekening met leeftijd, geslacht en leefstijl, maar ook met de fase van de puberteit.’ De Open Universiteit gaat onderzoeken wat het effect van meer beweging is op cognitie, motivatie, zelfvertrouwen, stemming, visuele aandacht (gemeten door de oogbewegingen te registreren) en schoolcijfers.

Meer over Grotius
Het Grotius College is een openbare school in Heerlen voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Het Grotius College staat voor modern eigentijds onderwijs waarbij ruimte is voor degelijke kennisoverdracht en vaardigheden. De school telt circa 1.100 leerlingen en ruim 100 medewerkers. Samen met het Broeklandcollege, het Emmacollege, het Romboutscollege en het Sint-Janscollege maakt het Grotius College deel uit van LVO Parkstad.

Meer over CELSTEC
Het Centre for Learning Sciences and Technologies is een kenniscentrum van de Open Universiteit. CELSTEC streeft naar de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van onderwijs en leervoorzieningen. Het doet dat door wetenschappelijke inzichten over kennis, leren en instructie te combineren met de kracht van digitale media. Daarbij wordt intensief samengewerkt met partners in binnen- en buitenland.

Plaats een reactie