Betere resultaten door laparoscopische behandeling divertikel-ziekte

Zeker eenderde van de Nederlandse bevolking heeft, meestal zonder dit te weten, divertikels, zogenaamde ballonachtige uitstulpsels in onder andere de dikke darm. Deze divertikels zijn meestal onschuldig, maar bij zo’n tien tot vijfentwintig procent van de mensen treden er ontstekingen op. Dit kan leiden tot milde klachten, maar ook tot zeer ernstige en levensbedreigende complicaties, zoals het doorbreken van de darm. Het gevarieerde ziektebeeld heeft door de jaren heen geleid tot een gevarieerde aanpak.

Chirurg i.o. Bastiaan Klarenbeek ontwikkelde een classificatie- en indicatiesysteem dat meer duidelijkheid moet geven in de te kiezen behandeling. Daarnaast ontdekte hij dat een laparoscopische ingreep (kijkoperatie) duidelijk voordelen biedt ten opzichte van een open-buikoperatie, zowel als het gaat om complicaties als om kosten voor de gezondheidszorg. Klarenbeek promoveert op woensdag 12 mei aan VU medisch centrum te Amsterdam.

Klarenbeek is wereldwijd de eerste die de twee soorten operaties, laparoscopisch en open-buik, naast elkaar heeft vergeleken in een klinisch onderzoek waaraan 104 patiënten meededen. In vergelijking met de groep open-buikoperatie was het operatieve herstel bij de groep patiënten die een laparoscopische operatie ondergingen veel beter. Er traden 27% minder complicaties op zoals naadlekkages, grote abcessen en littekenbreuken. Ook hadden deze patiënten minder pijn en konden ze sneller het ziekenhuis verlaten. Daarnaast levert een laparoscopische behandeling niet de vaak gevreesde verhoging van zorgkosten op. Hoewel een laparoscopische ingreep duurder is en langer duurt dan een open-buikoperatie, zijn de totale kosten (inclusief opnamekosten, medicijnkosten en kosten van revalidatie) niet hoger in vergelijking met een open-buikoperatie.

Aan de hand van de vele variaties in klachten en fysieke gevolgen van de ontsteking ontwikkelde Klarenbeek een behandelingsgericht classificatiesysteem. Hierdoor wordt het voor behandelaars makkelijker om een keuze te maken in de voor de patiënt beste behandeling. Hierbij werden ook een aantal risicogroepen gedetecteerd, die eerder in aanmerking kunnen komen voor een operatie, om zo een gecompliceerde voortgang te voorkomen. Het gaat hierbij om patiënten met bijvoorbeeld nierfalen, een autoimmuunziekte of patiënten die ontstekingsremmende medicijnen gebruiken.

Plaats een reactie