Betere regie huisarts bij maken oogfoto’s

Ontwikkelaar van Ketenzorg Informatie Systemen CareSharing en TeleMC hebben hun expertise op het gebied van chronische ketenzorg en diagnostiek gebundeld. Door het koppelen van hun systemen zorgen ze ervoor dat alle betrokken zorgverleners vanuit één ICT-systeem diagnostische onderzoeken aanvragen en ontvangen. De huisarts houdt hierdoor nog beter zicht op de behandeling van zijn patiënt.

Het maken van een oogfoto als aanvullend diagnostisch onderzoek is een belangrijk onderdeel binnen de chronische zorg. Omdat huisartsenpraktijken en overige gebruikers vaak met verschillende ICT-systemen werken, is de communicatie over deze en andere vormen van chronische ketenzorg veelal niet optimaal. Door het koppelen van hun systemen, kunnen CareSharing en TeleMC er nu voor zorgen dat zorgverleners moeiteloos met elkaar kunnen communiceren.

TeleMC en CareSharing faciliteren met de koppeling van hun systemen een optimale uitwisseling van belangrijke ketenzorginformatie tussen huisartsen, praktijkondersteuners, laboranten, optometristen, oogartsen en zorggroepmanagers. Hierdoor kan de huisarts zich meer richten op zijn patiënt en minder op de ICT. Gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit, de juiste plaats en timing van de zorg voor de patiënt zijn de drijfveren van de samenwerking.

Ketenzorg diabetes
Zorggroep Gho-Go in het Gooi werkt al samen met TeleMC en CareSharing bij het uitvoeren van de fundusscreening (beoordeling oogfoto’s). Oogfoto’s worden daar gemaakt op de diverse priklocaties van de Tergooiziekenhuizen, zodat patiënten deze kunnen laten maken in combinatie met het bloedprikken. Zo wordt voor de patiënt de beste locatie voor het bloedprikken en de oogfoto gekozen.

TeleMC en CareSharing
TeleMC helpt huisartsen met het optimaliseren van hun digitale zorgcommunicatie. Hiermee zijn huisartsen in staat hun patiënten nog sneller en deskundiger van dienst te zijn. CareSharing ontwikkelt webapplicaties om de behandeling van chronische aandoeningen te ondersteunen. De focus ligt op samenwerken in zorggroepen om de zorg rond chronisch zieke patiënten te optimaliseren.

Plaats een reactie