Betere kansen voor jongeren met multiproblematiek

Per 1 januari 2011 zijn Pluryn en De Hoenderloo Groep gefuseerd. Door de samensmelting ontstaat er een sterke organisatie die de groep jongeren met een multiproblematiek betere kansen op een toekomst biedt. Het is de ambitie van de nieuwe organisatie om geen ‘nee’ te hoeven zeggen tegen jongeren omdat het om een complexe, meervoudige hulpvraag gaat. De uitdaging en drijfveer is deze jongeren weer mee te laten doen in de samenleving.

Jongeren met gedragsproblemen kunnen momenteel via verschillende voordeuren het zorgsysteem binnenkomen, afhankelijk van de instantie die hen heeft doorverwezen: GGZ, justitie, jeugdhulpverlening, zorgverzekeraar. Iedere deur kent zijn eigen financieringsvorm. Pluryn en De Hoenderloo Groep creëren één voorportaal voor jongeren met gedragsproblemen. Ongeacht achtergrond en oorzaak. Jongeren en verwijzers kunnen zich hier melden en achter de gezamenlijk voordeur wordt de best passende vorm van zorg geboden. Zo halen Pluryn en De Hoenderloo Groep schotten weg tussen LVG-zorg, Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In het belang van de jongere met multiproblematiek.

Juridische structuur
Pluryn en De Hoenderloo Groep zijn hiertoe een bestuurlijke fusie aangegaan, op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent dat de afzonderlijke ‘merken’ Pluryn en De Hoenderloo Groep hun eigen identiteit behouden en ook als zodanig zichtbaar blijven in de markt. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en is gespecialiseerd in de ondersteuning van licht verstandelijk gehandicapte kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. De Hoenderloo Groep is een gerenommeerde jeugdzorgorganisatie die specialistische 24-uurszorg biedt aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Door de fusie ontstaat er een organisatie met ongeveer 3.500 medewerkers.

De overkoepelende stichting heet de Pluryn Hoenderloo Groep en heeft een formeel juridische status. De nieuwe raad van bestuur bestaat uit de drie huidige bestuurders Hans van Schaik, Herman Geerdink en Rob de Jong (voorzitter). De raad van bestuur werkt voorlopig vanuit het huidige bestuursgebouw van Pluryn in Oosterbeek. Enkele leden uit de raden van toezicht van Pluryn en De Hoenderloo Groep wordt gevraagd zitting te nemen in de nieuwe raad van toezicht.

Integratie ondersteunende diensten
De fusie heeft geen gevolgen voor het primaire proces. Het streven is wel tot volledige integratie en centralisatie te komen van ondersteunende diensten van beide organisaties. De vorming van één gezamenlijk bureau voor de intake en plaatsing van cliënten, heeft daarbij prioriteit. Naar verdere mogelijkheden en gevolgen vindt komend half jaar onderzoek plaats.

Het sociaal plan dat nodig is om dit proces te begeleiden, is op 1 april 2011 gereed. Arbeidsplaatsen zijn niet in het geding. Wel zullen enkele medewerkers mogelijk een andere werkplek krijgen. Een groot gedeelte van de ondersteunende diensten van Pluryn is nu gevestigd in Nijmegen. De ondersteunende diensten van De Hoenderloo Groep bevinden zich in Hoenderloo en Deelen.

Plaats een reactie