Betere diagnostiek van melanoomuitzaaiingen in de lymfeklieren

Voor patiënten met een melanoom is het van groot belang om het stadium van de ziekte nauwkeurig vast te stellen om adequate behandeling te kunnen krijgen. Uitzaaiingen van het melanoom bij patiënten met bewezen lymfklieruitzaaiingen (stadium III) kunnen goed worden opgespoord met FDG-PET en CT scans.

Onderzoeker Esther Bastiaannet leidde vanuit het UMCG een landelijke studie waarin bij 25% van de patiënten uitzaaiingen werden gevonden die met gebruikelijke diagnostiek niet zichtbaar worden. De kosten voor diagnose en behandeling per patiënt dalen met 5% als alleen een CT scan wordt gedaan, stijgen met 7% bij alleen FDG-PET, en stijgen met 15% als beide scans worden gedaan.

Het aantal mensen bij wie melanoom wordt vastgesteld stijgt sterk de laatste jaren. De verwachting is dat in 2012 bij 4500 Nederlanders de diagnose melanoom, ofwel huidkanker, wordt vastgesteld. Het melanoom is verantwoordelijk voor meer dan 75% van de sterfte als gevolg van huidkanker. Een van de kenmerken van melanoom is dat het uitzaait naar onvoorspelbare locaties in het lichaam. Tijdig opsporen van uitzaaiingen is belangrijk om de juiste prognose te kunnen geven aan de patiënt en om te kunnen behandelen.

Bastiaannet voerde haar studie uit onder 251 patiënten met melanoom. Met de FDG-PET scan werden uitzaaiingen gevonden bij 27% van de patiënten, en met de CT scan bij 24%. Dit verschil was niet statistisch verschillend. Wel bleek de FDG-PET scan in totaal meer uitzaaiingen te detecteren dan de CT scan. De onderzoekers verwachten dat meer ziekenhuizen gecombineerde PET-CT scans zullen gaan gebruiken voor stadiëring van patiënten met melanoom. Bij een groot deel van de patiënten met stadium III van de ziekte is operatieve behandeling, chemotherapie of immunotherapie mogelijk.

Esther Bastiaannet (Assen, 1975) volgde de opleiding tot epidemioloog aan de Wageningen Universiteit. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de Afdeling Chirurgische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij vervolgt haar loopbaan als onderzoeker bij de Afdeling Heelkunde en Ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Promotie
Promovendus: mw. E. Bastiaannet
Proefschrift: Diagnosis and treatment of melanoma patients with lymph node metastases
Promotor(s): prof.dr. H.J. Hoekstra, prof.dr. O.S. Hoekstra, prof.dr. E.J. van der Jagt
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 07 mei 2012, 12.45 uur

Plaats een reactie