Betere conditie door actieve dialyse

De regie over je behandeling meer in eigen hand: dat hebben dialysepatiënten die bij Medisch Centrum Alkmaar (MCA) in aanmerking komen voor actieve dialyse. Door zelf een actieve rol te spelen en daarmee meer inzicht en controle te hebben over de eigen behandeling, blijkt onder meer dat hun lichamelijke conditie verbetert en ze meer betrokken zijn in een overleg met hun arts of verpleegkundige. Actieve dialyse kan een eerste stap zijn op weg naar thuishemodialyse.

De pilot ‘actieve dialyse’ in het MCA wijst uit dat patiënten die zelf actief bij hun behandeling betrokken zijn, daar veel baat bij hebben. Ze krijgen beter inzicht in hun nierziekte en weten er steeds beter en op de juiste manier mee om te gaan. En dat resulteert in een betere kwaliteit van leven: ze voelen zich lichamelijk en geestelijk beter.

Actieve dialysepatiënten bouwen zelf hun dialyseapparaat op, leggen de benodigde materialen voor de behandeling klaar en sluiten zichzelf aan op het apparaat. Ze houden gegevens als gewicht en bloeddruk bij en controleren en bewaken het dialyseproces. Uiteraard gebeurt dat onder begeleiding en met instructie van een dialyseverpleegkundige, maatschappelijk werker, nefroloog en diëtist.

Voor actieve dialyse komen alleen fysiek actieve patiënten in aanmerking die onder andere goed kunnen omgaan met het dialyseapparaat en beschikken over goede handmotoriek, een goed gezichtsvermogen en een toegankelijke bloedbaan.
Dialysepatiënten kampen met onvoldoende functionerende nieren, waardoor afvalstoffen niet uit het bloed worden gefilterd en het lichaam zichzelf vergiftigt. Dialysepatiënten komen doorgaans drie dagen per week naar de afdeling dialyse in het MCA, waar zij gedurende circa vier uur op een apparaat worden aangesloten dat hun bloed reinigt. Sinds dit voorjaar leidt het MCA ook patiënten op voor thuishemodialyse.

Plaats een reactie